درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پیام به معلمان

در آستانه و همزمانی روزکارگر و معلم صمیمانه ترین شادباش ما را بپذیرید!

دوستان! امروز دیگر صحبت از فقر و فلاکت و بیحقوقی کارگران و زحمتکشان چیز تازه ای نیست. معلمان دو دهه است برای زندگی قابل تحمل و انسانی می جنگند. بخاطر ابتدایی ترین حقوق و ازادیهای انسانی معلمان مبارز در زندان بسر می برند. این چه نظام و حکومتی است که اکثریت جامعه را مجبور به زندگی زیر خط فقر کرده است.

معلمان در حالیکه نسلهای جامعه را به دانش و علم و تخصص و آگاهی آموزش و پرورش می دهند، اما از ابتدایی ترین نیازهای زندگی بی بهره اند. شما معلمان دولت و مجلس و وزارت کار و همه درها را زدید. اما پاسخ دولتمردان مفتخور و غاصب دارائیهای جامعه جز تحقیر و تحمیل زندگی فلاکت بار نبوده است. شما معلمان تنها به حقوق ناچیز خود اعتراض ندارید، شما به خصوصی کردن مدارس، محتوای درسی عقبمانده، کودکان و نوجوانان و جوانانی که باشکم گرسنه و فاقد کتاب و دفتر و قلم سر کلاس می آیند و از دخالت پلیسی در کار و آموزش و محدود کردن آزادی بیان و تشکل تان، اعتراض دارید.

شما زحمتکشانی هستید که شایسته بهترین زندگی و رفاه و حرمت انسانی هستید. چرا باید حقوق شما معلمان از وزیر و وکیل مجلس و دیگر اربابان زر و زور کم تر باشد! کدام وزیر و دولتمردی هست که در ماه به اندازه  یک روز شما زحمت بکشد. وزرا و وکلای مجلسی که در اجلاسهایشان چرت می زنند، انگل هایی بیش نیستند. اگر همه شان را به زباله دانی بریزید آب از آب تکان نمی خورد. طبقه کارگر همه نعمات جامعه را تولید می کند و معلمان کودکان و جوانان را برای اداره جامعه به  علم و دانش مسلح می کنند. اما این مفتخوران فقط زالوهای جامعه اند.

دوستان!

مبارزه و اعتراض شما برای زندگی بهتر و آزادی و برابری باید پیروز شود. کانون های معلمان، مجامع عمومی و اتحاد و تشکل شما ابزار این پیروزی است. ضامن این پیروزی و احقاق حق تان معلمان و رهبران مبارز، رادیکال و سوسیالیستی اند که باید سکان این مبارزه و اعتراض و تشکل و اتحاد را در دست بگیرند.

شما معلمان با شعار "معلم، کارگر، دانشجو، اتحا، اتحاد"، نشان داده و می دهید که از چه قدرت طبقاتی و اجتماعی عظیمی برخوردار هستید. این قدرت را دریابید، تقویت کنید و تحکیم ببخشید.

ما و طبقه مان و همه زحمتکشان جامعه در نبرد سختی علیه فلاکتی که به جامعه ما تحمیل شده است قرار داریم. نسیم پیروزی می وزد. پایه های نظام سرمایه داران و ستمگران و سرکوبگران به لرزه در آمده است. افق پیروزی کارگران و زحمتکشان برای جامعه ای آزاد و برابر روشن است. با این امید و تلاش و مبارزه ی متحدانه و همبستگی شورانگیزتان به استقبال روز معلم و کارگر می رویم.

دستتان را به گرمی می فشاریم.

زنده باد آزادی، برابری

زنده باد کمونیسم

حزب حکمتیست (خط رسمی)

اردیبهشت ۹۸- آوریل ۲۰۱۹                               

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است