درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

دژخيمان سرمايه، بار ديگر وحشيانه به تجمع روزجهانی کارگر یورش بردند!

فراخوان شوراى هماهنگى خيابان

اول ماه مه امسال كارگران، معلمين، بازنشستگان و دانشجويان فراخوان مشترک گردهمائى روز جهانى كارگران براى طرح خواسته ها و مطالبات خود دربرابر ساختمان مجلس را دادند.

نيم ساعت از گذشت شروع گردهمائى روز كارگر كه جمع وسیعی حول آن گرد آمده بود، لباس شخصيتها، نيروهاى امنيتى و نظامى به تجمع کنندگان حمله ور شده و به ضرب و شتم شركت كنندگان می‌پردازند.

شركت كنندگان و مردم نيز جسورانه در مقابل آن‌ها ايستادگى کرده، اما متاسفانه بر طبق آخرين خبرها ده ها نفر دستگير شده و تعدادی نیز بعلت وحشيگرى و خشونت مأمورين زخمى می‌شوند.

شوراى هماهنگى خيابان این اقدام وحشیانه حکومت طبقاتی سرمایه داران ایران را محکوم کرده و همگان را فرا ميخواند به هر شكل و توانى كه دارند به كمپين آزادى دستگيرشدگان اول مه پیوسته و فعالانه خواهان آزادى فورى و بى قيدو شرط رفقایمان شويم.

١١ ارديبهشت ١٣٩٨                                 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است