درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

تهران و سنندج 1 مه سرخ درخشیدند
امروز پیشروان کارگری و آزادیخواهان تهران نیز 1 مه روز جهانی کارگر را بنا به فراخوان تشکلهای مستقل کارگری ارج نهادند. حضور وسیع کارگران، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر اقشار آزادیخواه و پیشرو در تهران به نشانی رزم طبقاتی و گرامیداشت این روز مهم با پلاکاردهایی که بیانگر خواستهای آنان و سر دادن شعار های «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشجو کارگر اتحاد اتحاد»، و خصوصا شعار بی سابقه:«درد شما درد ماست, مردم به ما بپیوندید» در مقابل مجلس بشدت رژیم را سراسیمه کردند. بنوعی که چماقداران اراذل و اوباش را به درندانه ترین شیوه به جان تجمع کنندگان1 مه انداخت تا با ضرب و شتم و سرکوب آنانرا پراکنده نماید. تجمع کنندگانی که تنها حامل پلاکاردها و مشتهای گره کرده بودند هر چند در برابر هجوم وحشیانه مزدوران ایستادگی کردند اما نهایتا نیروهای تا دندان مسلح توانستند ده ها نفر از زنان و مردان رزمنده آزادیخواه را دستگیر و بازداشت کنند! تا کنون اسم نزدیک به سی نفر از آنان در شبکه های اجتماعی انتشار یافته از جمله: رضا شهابی, حسن سعیدی, الهام صالحی, مرضیه امیری , سمیرت امیری, ماهان صالحی, آنیشا اسداللهی, ناهید خداجو, نسرین جوادی, مهدی فخری, مرداس طاهری, وحید فریدونی, ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، خانم شیری، خرسندی، مهدی عطیمی، قاسم خالویی، محمد اصلاغی، هادی سلیمانی، کیوان صمیمی، اسدالله سلیمانی، داود رفیعی، فرهاد شیخی، محمد علی اصلانی، کامیار فکور و امیر محمد طاهری.

شهر سنندج همیشه سرخ نیز امسال هم از هفته ها قبل از فرارسیدن 1 مه روز جهانی کارگر برغم تهدید و بگیر ببند فعالین کارگری، در اشکال مختلف به پیشواز این رزم طبقاتی رفت. هر چند اداره اطلاعات جمعی از فعالین کارگری و آزادیخواهان را از روزهای قبل بازخواست, دستگیر و بازداشت کرده بودند اما برغم همه این فشار و مرعوب سازیها روزهای گذشته ما شاهد حضور جمع زیادی از فعالین اعم از زنان و مردان آزادیخواه و برابری و دیگر اقشار پیشرو سنندج و حومه در «کوچکه سوور» و «گویزه کویر»بودیم که 1 مه روز جهانی کارگر را با خواندن سرود و بیانیه 1 مه ارج نهادند. ضمنا روز بعد با ابتکار دیگری یکی از چهار راههای شهر را با خواندن بیانیه و تراکتهایشان به صحنه با شکوه گرامیداشت همین روز سرخ تبدیل کردند. امروز هم برغم اینکه به روال هر ساله دولت اجازه برگزاری جشن 1 مه در داخل شهر را نداده بود باز تهدید و ارعاب اجیران رژیم موثر واقع نگردید و یکی از خیابانهای شهر را از آغاز تا انتها با در دست داشتن پلاکاردها و پارچه های مزین به شعارهای نظیر: «نان، کار، آزادی»، «تشکل کارگری حق مسلم ماست» و «کارگر دانشجو اتحاد اتحاد» صحنه رژه سرخ 1 مه کردند!

رزمتان پایدار 
زنده باد 1مه روز جهانی کارگر

ناصر بابامیری  1 مه 2019                              

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است