درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

گفتگویی درباره مراسم اول ماه مه (11اردیبهشت ماه 1398)

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی ، عمر مینایی و سروش در باره دستگیرهای اول ماه مه؛ توان فراخوان دهندگان؛ نیازهای و مشکلات جاری و چگونگی مواجه شدن با آن؛ ارائه ارزیابی از گذشته بعنوان دستاوردی برای حرکتهای پیشروی از موارد و نکات مورد بحث در این میزگرد بود.

گوش کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=HwMU_TvcBWg&feature=youtu.be&t=35

                          

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است