درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

در مقابل هجوم بورژوازی حاکم باید ایستاد!

جمهوری اسلامی به دنبال اعلام حالت جنگی به بهانه تشدید تحریم ها و فضای جنگی دولت ترامپ، عملا جنگ علیه کارگران و زحمتکشان جامعه را آغاز کرده است. فضای جنگی همیشه به نفع جمهوری اسلامی و عامل بقای آن بوده است. تحریم، فضای جنگی و عروتیز های ترامپ و متحدینش فقط دست جمهوری اسلامی برای تحمیل فقر و بیکاری، برای سرکوب و امنیتی کردن فضا باز میکند. جمهوری اسلامی میداند که خطر جدی نه جنگ و تهدیدات نظامی امریکا و دول مرتجع منطقه، بلکه مبارزه طبقه کارگر و اکثریت جامعه است.

 در ادامه دستگیری و شکنجه رهبران کارگران هفت تپه  و فولاد و دانشجویان مبارزی که از اعتصاب کارگران حمایت کردند، دستگیری تعدادی از فعالین سندیکای شرکت واحد و فعالین جنبش دفاع از حق زن در تجمع کارگری به مناسبت اول مه، جمهوری اسلامی  ده ها فعال کارگری سندیکای کارگران هفت تپه را بازداشت کرده است. فشار بر دانشجویان دانشگاهها بخصوص دختران دانشجو را برای تحمیل حجاب اجباری تشدید کرده و به تجمعات اعتراضی شان در دانشگاه تهران حمله  می کند.

 به این ترتیب جنگ رودررو بورژوازی حاکم  ایران علیه کارگران، دانشجویان، معلمان ، زنان و دیگر فعالان  اجتماعی شروع شده است. دور جدید جدال نان و معیشت و آزادی علیه استثمارگران و غاصبان ثروت جامعه را  زحمتکشان و گرسنگان ایران از دیماه  ۹۶ آغاز کردند. اعلام حالت جنگی، پاسخ سرمایه داران به این جدال مرگ و زندگی زحمتکشان  جامعه  است.

 جمهوری اسلامی با استقبال از تهدیدات دولت ترامپ، کل حاکمیت و نیروهای سرکوب سپاه پاسداران و سپاه قدس را برای سرکوب مبارزات و اعتراضات کارگری و توده ای بسیج کرده است.  هیاهوی فضای جنگی ترامپ اگر جمهوری اسلامی را به مذاکره و به جرگه دول "مقبول" نظام بین المللی سرمایه بکشاند، اما  مبارزه و اعتراض طبقاتی و اجتماعی در ایران  می رود تا  سرکوب بورژوازی حاکم را افسار زده  و نان و رفاه و آزادی ومعیشت را از گلویش بیرون بکشد. حاکمان بورژوا هجوم و تعرض را برای پیشگیری از عواقبی که در انتظارشان  است، انتخاب کرده اند. طبقه کارگر و زحمتکشان و محرومان و گرسنگان  پاسخ تعرض جمهوری اسلامی به  دستمزد، معیشت و آزادی را با تعرض متقابل و پی در پی، با اعتصابات و اعتراضات سراسری خواهند داد. و امروز در مرکز این مبارزات و یکی  از خواستهای فوری، آزادی همه بازداشت شدگان و زندانیان طبقه کارگر، معلمان، بازنشستگان، زنان، فعالین محیط زیست و...  قرار دارد.

 جمهوری اسلامی فکر می کند با افزایش تعداد اسرای ما و گسترش سرکوب، می تواند جامعه را مرعوب کند. اما کاربرد این برگ سوخته پایان یافته و دیگر دیر شده است. مرتجعین این نظام هر اندازه  جامعه را به ریاضت و کم بخورید و روزی یک وعده بخورید دعوت کنند، هر اندازه  فعالین و رهبران کارگران و مردم  را روانه زندان ها کنند، هر اندازه تحت عنوان حجاب اجباری دانشجویان را تهدید کنند و چاک دهانشان را علیه برابری زن و مرد  باز کنند، قادر به محدود کردن  این موج اعتراضی و گسترش مبارزه طبقاتی نیستند. امروز ما شاهد به میدان آمدن هرچه بیشتر رهبران جنبشهای اعتراضی و گستردگی صفوف اعتراض و مبارزه طبقاتی هستیم.  این  تنها راه  آزادی اسرای ما  و تنها راه  گذر از فلاکت و  گرسنگی و رسیدن به  آزادی و معیشت و رفاه است.

 حزب حکمتیست (خط رسمی)،  کمونیست  ها و رهبران کارگران و مردم  را  به  متحد و فشرده کردن صفوف خود، به پیوستن به حزب کمونیستی خود برای سازمان دادن و رهبری کردن  این جدال  طبقاتی و اجتماعی  سرنوشت ساز فرا می خواند!

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 ۲۶ اردیبهشت ۹۸  ۱۶ مه ۲۰۱۹                             

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است