درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

بیانیه جبهه متحد برای آزادی،عدالت و برابری: خطاب به آزادیخواهان

آزادیخواهان

همانگونه که در بیانیه پیشین سناریوهای مختلف رجزخوانی های ترامپ و سران رژیم فاشیستی – اسلامی بیان کردیم، بنظر میرسد با سفر ترامپ به ژاپن، سناریوی "مذاکره و نجات رژیم" با گرفتن امتیاز هرچه بیشتر رقم خورده است. در این میان، جنگ طلبان در فضای مجازی با تلقین نجات مردم تنها با دخالت امریکا امکان پذیر است، فرومایگی سیاسی خود را به فضای مجازی تزریق کرده و با هشتگهای TrumpAbolishTheMullahs ، TrumpOverthrowIRI
که از ضعف سازماندهی و خودباوری کاربران نشأت می گیرد پرداختند.
از همه یاران، رفقا دعوت میکنیم حول جبهه متحد ی از جناحهای مختلف چپ برای هدفی مشترک گردهم آئیم. ضعف ما در اتحاد حول آزادی، عدالت و برابری فرصت را برای رشد پوپولیسم فراهم میسازد.

شرایط بسیار بحرانی است؛ از سکتاریسم و گروه گرائی برای هدفی والا، پرهیز نموده و همراه باشیم.
زنده باد آزادی، زنده باد عدالت، زنده باد برابری، پایدار باد همبستگی

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است