درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ما از مبارزات آزادی خواهانه ی مردم سودان و مقاومتشان بر علیه حکومت نظامی پشتیبانی می کنیم

جبهه متحد برای آزادی ،عدالت و برابری به همراه رفقای آنارشیست "جاوه شرقی" خود با مردم مبارز و آزادی خواه سودان اعلام همبستگی می نماید.

ما کاملا از تمام فعالیت های مقاومت در سودان علیه دیکتاتورها، گروه های نظامی و همچنین گروه های فاشیست راست گرا حمایت می کنیم
ما حکومت نظامیان را محکوم و علیه آن اعلام مقاومت در برابر سرکوب دولت و نظامی در سودان می کنیم
ما از طریق راه های ممکن به مبارزه با شورشیان سودان کمک خواهیم کرد
ما از همه آزادی خواهان سراسر جهان برای حمایت از مبارزان سودانی درخواست حمایت می نماییم
ما از هرجنبش آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و رهایی بخش دنیا حمایت می کنیم
زنده باد انسانیت
پایدار باد همبستگی جهانی

جبهه متحد برای آزادی ،عدالت و برابری

UnitedFront@mail.com

Tweets by UnitedFront11
www.instagram.com/unitedfront2019

https://www.balatarin.com/b/PoliticalFront

We support the libertarian struggles of the Sudanese people and their resistance against military rule

United Front for Freedom, Fairness & Equality (UFFFE) along with its comrades of East Java (Indonesia) Anarchist, joins the Solidarity for the Liberation of Sudan:

-We fully support all resistance activities in Sudan against dictators, military groups as well as right-wing fascist groups

-We condemn Military Government, SudanMassacre and declare total resistance to state and military repression in Sudan

-we will join the fight for freedom through possible ways that could help the battle of Sudanese people

-We urge all Freedom Fighters of the world to join solidarity with the people of Sudan

-We express full support towards every liberation effort in this world

Long Live Humanity
Long Live International Solidarity

UnitedFront@mail.com

Tweets by UnitedFront11
www.instagram.com/unitedfront2019

https://www.balatarin.com/b/PoliticalFront

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است