درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

گوتنبرگ جای مزدوران جمهوری اسلامی نیست!

در روز دوم آوریل به مناسبت سیزده بدر شهروندان گوتنبرگ در جشن و پایکوبی که به این مناسبت در یکی از پارکهای شهر  سازمان داده شده بود شرکت کردند که  پرچم جمهوری اسلامی توسط فردی ناشناس در این مراسم بالا برده شد.

این حرکت بلافاصله توسط یکی از فعالین سیاسی اجتماعی شهر گوتنبرگ (دکتر یونس کهوری) بدرست به پایین کشیده می شود.

 نگهبانان مراسم با توحش تمام دکتر یونس را مورد تهاجم قرار می دهند و صحنه توحش پلیس آمریکا در رابطه با جورج فلوید را در گوتنبرگ به نمایش می گذارند. اعتراض وسیع حاضرین به این توحش افسار گسیخته است که تکرار فاجعه جرج فلوید را مانع می شود.

ما بارها و بارها به دولت سوئد اعلام کرده ایم که  سفارت جمهوری اسلامی لانه جاسوسی و ترورو سازمانده این اوباش و لمپن های اسلامی است که امنیت شهروندان را تهدید می کند. مماشات دولت سوئد با آدمکشان اسلامی اینک این جرات را به مزدوران داده است که دست به تعرض فیزیکی علیه مخالفین حکومت اسلامی بزنند. بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی در این مراسم فقط پروکاسیونی از طرف این مزدوران می باشد و هدفی جزاغتشاش نداشته و ندارد. پرچمی که نشانه ی سرکوب ، اشاعه ی فقر ، بی حقوقی و  بانی قتل عام بیش از صدهزار زندانی سیاسی می باشد بحق باید از جانب مردم معترض به پایان کشیده شود. این تلاش مزدوران در شهر گوتنبرگ در شرایطی اتفاق می افتاد که مردم ایران در کمین به پایین کشیدن کلیت این رژیم ضد بشری هستند.

این تعرض آشکار به پزشک آزادیخواه و برابری طلب ، یونس کهوری، کاملا یک تعرض سیاسی به مخالفین جمهوری اسلامی در گوتنبرگ است که همیشه در مقابل حضور علنی اوباش حکومت اسلامی سنگر بسته اند. ما آزادیخواهان و برابری طلبان در شهر گوتنبرگ تمام قد در مقابل این تعرض مزدوران اسلامی می ایستیم وبا همبستگی خویش به این وحشیگری اوباش اسلامی افسار می زنیم و مردم آزادیخواه و برابری طلب را دعوت به  شرکت در آکسیون های اعتراضی اعلام شده  توسط نیروهای چپ و سرنگونی طلب  در روز شنبه   ۹ آپریل ساعت ۱۴ بعدازظهر در برونز پارکن میکنیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

واحد گوتنبرگ سوئد  ۴  آوریل 2022

 

  

در روز دوم آوریل به مناسبت سیزده بدر شهروندان گوتنبرگ در جشن و پایکوبی که به این مناسبت در یکی از پارکهای شهر  سازمان داده شده بود شرکت کردند که  پرچم جمهوری اسلامی توسط فردی ناشناس در این مراسم بالا برده شد.

این حرکت بلافاصله توسط یکی از فعالین سیاسی اجتماعی شهر گوتنبرگ (دکتر یونس کهوری) بدرست به پایین کشیده می شود.

 نگهبانان مراسم با توحش تمام دکتر یونس را مورد تهاجم قرار می دهند و صحنه توحش پلیس آمریکا در رابطه با جورج فلوید را در گوتنبرگ به نمایش می گذارند. اعتراض وسیع حاضرین به این توحش افسار گسیخته است که تکرار فاجعه جرج فلوید را مانع می شود.

ما بارها و بارها به دولت سوئد اعلام کرده ایم که  سفارت جمهوری اسلامی لانه جاسوسی و ترورو سازمانده این اوباش و لمپن های اسلامی است که امنیت شهروندان را تهدید می کند. مماشات دولت سوئد با آدمکشان اسلامی اینک این جرات را به مزدوران داده است که دست به تعرض فیزیکی علیه مخالفین حکومت اسلامی بزنند. بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی در این مراسم فقط پروکاسیونی از طرف این مزدوران می باشد و هدفی جزاغتشاش نداشته و ندارد. پرچمی که نشانه ی سرکوب ، اشاعه ی فقر ، بی حقوقی و  بانی قتل عام بیش از صدهزار زندانی سیاسی می باشد بحق باید از جانب مردم معترض به پایان کشیده شود. این تلاش مزدوران در شهر گوتنبرگ در شرایطی اتفاق می افتاد که مردم ایران در کمین به پایین کشیدن کلیت این رژیم ضد بشری هستند.

این تعرض آشکار به پزشک آزادیخواه و برابری طلب ، یونس کهوری، کاملا یک تعرض سیاسی به مخالفین جمهوری اسلامی در گوتنبرگ است که همیشه در مقابل حضور علنی اوباش حکومت اسلامی سنگر بسته اند. ما آزادیخواهان و برابری طلبان در شهر گوتنبرگ تمام قد در مقابل این تعرض مزدوران اسلامی می ایستیم وبا همبستگی خویش به این وحشیگری اوباش اسلامی افسار می زنیم و مردم آزادیخواه و برابری طلب را دعوت به  شرکت در آکسیون های اعتراضی اعلام شده  توسط نیروهای چپ و سرنگونی طلب  در روز شنبه   ۹ آپریل ساعت ۱۴ بعدازظهر در برونز پارکن میکنیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

واحد گوتنبرگ سوئد  ۴  آوریل 2022

  

در روز دوم آوریل به مناسبت سیزده بدر شهروندان گوتنبرگ در جشن و پایکوبی که به این مناسبت در یکی از پارکهای شهر  سازمان داده شده بود شرکت کردند که  پرچم جمهوری اسلامی توسط فردی ناشناس در این مراسم بالا برده شد.

این حرکت بلافاصله توسط یکی از فعالین سیاسی اجتماعی شهر گوتنبرگ (دکتر یونس کهوری) بدرست به پایین کشیده می شود.

 نگهبانان مراسم با توحش تمام دکتر یونس را مورد تهاجم قرار می دهند و صحنه توحش پلیس آمریکا در رابطه با جورج فلوید را در گوتنبرگ به نمایش می گذارند. اعتراض وسیع حاضرین به این توحش افسار گسیخته است که تکرار فاجعه جرج فلوید را مانع می شود.

ما بارها و بارها به دولت سوئد اعلام کرده ایم که  سفارت جمهوری اسلامی لانه جاسوسی و ترورو سازمانده این اوباش و لمپن های اسلامی است که امنیت شهروندان را تهدید می کند. مماشات دولت سوئد با آدمکشان اسلامی اینک این جرات را به مزدوران داده است که دست به تعرض فیزیکی علیه مخالفین حکومت اسلامی بزنند. بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی در این مراسم فقط پروکاسیونی از طرف این مزدوران می باشد و هدفی جزاغتشاش نداشته و ندارد. پرچمی که نشانه ی سرکوب ، اشاعه ی فقر ، بی حقوقی و  بانی قتل عام بیش از صدهزار زندانی سیاسی می باشد بحق باید از جانب مردم معترض به پایان کشیده شود. این تلاش مزدوران در شهر گوتنبرگ در شرایطی اتفاق می افتاد که مردم ایران در کمین به پایین کشیدن کلیت این رژیم ضد بشری هستند.

این تعرض آشکار به پزشک آزادیخواه و برابری طلب ، یونس کهوری، کاملا یک تعرض سیاسی به مخالفین جمهوری اسلامی در گوتنبرگ است که همیشه در مقابل حضور علنی اوباش حکومت اسلامی سنگر بسته اند. ما آزادیخواهان و برابری طلبان در شهر گوتنبرگ تمام قد در مقابل این تعرض مزدوران اسلامی می ایستیم وبا همبستگی خویش به این وحشیگری اوباش اسلامی افسار می زنیم و مردم آزادیخواه و برابری طلب را دعوت به  شرکت در آکسیون های اعتراضی اعلام شده  توسط نیروهای چپ و سرنگونی طلب  در روز شنبه   ۹ آپریل ساعت ۱۴ بعدازظهر در برونز پارکن میکنیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

واحد گوتنبرگ سوئد  ۴  آوریل 2022

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است