درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

فراخوان به تظاهرات

یوته بری جای جاسوسان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نیست.

انسانهای آزادیخواه.

دراعتراض به بلند کردن پرچم ننگین رژیم اسلامی در روز سیزده بدر وهمزمان با تعرض یکی ازمزدوران  شناخته شده 

رژیم اسلامی به  دکتر یونس کهوری ( پزشک مبارز و آزادیخواه)  .درهمین راستا    همه آزادیخواهان را فرامیخوانیم تا

درتظاهرات روز شنبه 9 آپریل 2022/ ساعت 14 درمیدان برنزپارکن شرکت نمایند .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم درایران / گوتنبرگ سوئد

2022/04/5

1401/01/16

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است