درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اشغالگری دولت اردوغان با هر بهانه ای محکوم است!

طی روزهای گذشته کمافی سابق مناطقی از خاک کردستان عراق و مناطقی از " کردستان روژئاوا"، به شیوه ای وحشیانه از سوی نیروهای ارتش اشغالگر دولت ترکیه به بهانه وجود فعالیت نیروهای ه.پ.گ و پ.ک.ک از هوا و زمین مورد تهاجم جنگندها، پهبادها و توپخانه ها و نیروهای ارتش تا دندان مسلح قرار گرفت. این تعرض آشکارا به شمال کردستان عراق و مناطق استقرار ه..پ.گ و گسیل نیرو به این مناطق، قبل از اینکه نیازهای شوم جنگ افروزانه دولت ترکیه را در کردستان ترکیه تامین و بی ثباتی در عراق را پاسخ بدهد و آنها را به اهداف مورد نظر نزدیک کند، و یا قبل از اینکه حکومت اقلیم کردستان اهدافش در برابر مماشات با این دولتهای متخاصم پاسخ بگیرد، شعله های این جنگ متجاوزگرانه، نخست ساکنان بیدفاع منطقه را قربانی و گوشت دم توپ دولتهای فاشیستی منطقه اعم از دولت اردغان میکند. حملات اشغالگرانه ای که هر از گاهی از سوی دو رژیم ترکیه و ایران به بهانه ناامن کردن منطقه و نیل به اهداف مورد نظر انجام میگیرد، بر کسی پوشیده نیست تعرضی آشکارا به مردم عادی در دو طرف مرزهاست که چند دهه است امنیت و زندگی را از ساکنان این مناطق تماما سلب نموده اند. این تعرض و اشغالگری بدلایل معین هم از سوی دولت مرکزی عراق و هم از سوی حکومت اقلیم کردستان عراق بخاطر منافع سوداگرانه و حقیر مسکوت گذاشته میشود. مبرهن است حکومت اقلیم کردستان عراق بیش از دو دهه است با حمایت قطبهای جهانی از یکسو و از دیگر سو با زیست انگلی در شکافهای منطقه ای ارتضاق میکند، خود یکی از عاملین چنین مصائبی بوده و هست. در بیان واقع تا زمانیکه رژیم عراق و حکومت اقلیم کردستان بر سر کار باشند و مردم تحت حاکمیت فراعنه ناسیونالیستی مذهبی کرد، با مردم جان به لب رسیده عراق از وضع موجود در یک مبارزه سراسری متحدانه این دو حکومت بشدت ضد انسانی را از قدرت سیاسی پائین نکشند مدام از کابوس جنگ و میلیتاریزمی که دهه هاست بر حیاتشان چنگ انداخته و در زندگی جهنمی بسر میبرند، رها نخواهند شد.

رژیم عراق و حکومت اقلیم کردستان بطور اخص، طی این چند دهه با توجیه مضحک همیشگی" تداوم روابط اقتصادی فیمابین به منظور تامین نیازمندیهای مردم!" در برابر تعرض رژیم فاشیستی ترکیه و ایران سکوت مرگباری کرده اند. "حکومت اقلیم کردستان عراق" روشن است اینبار هم در برابر این تجاوزگری آشکارا مثل همیشه و در پی منافع حقیر خویش دم فرو می بندد. اینکه ما طی این چند دهه بارها تاکید کرده ایم حکومت اقلیم کردستان از یکسو بنوعی به حیات خلوت دولت ترکیه و از دیگر سو رژیم ایران تبدیل شده تنها ادعا نیست! دولت ترکیه و ایران سیاست ناامن کردن عراق و به بیراهه بردن خیزشها را بخشا از طریق حکومت اقلیم کردستان که خود علیه رشد هر درجه از آزادیخواهی است، پیش می برند.

به همین خاطر می طلبد تودهای مردم مبارز به تنگ آمده از این وضعیت در هر دو سوی مرزها و صف آزادیخواهی و برابری طلبی در سراسر جهان، علیه این تعرض آشکارا و قلدرانه و ضد انسانی که از سوی حاکمان علیه امنیت و زندگی مردم بیدفاع از سوی دول ارتجاعی منطقه و با حمایت قطبهای جهانی سازمانیافته وسیعا به اعتراض برخیزند.

ناصر بابامیری 20.04.2022

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است