درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اطلاعیه شماره ٣٧

در آستانه ٨ مارس، روز جهانی زن!

هشتم مارس، روز جهانی زن در راه است. جادارد پیشاپیش فرارسیدن روز جهانی زن و این روز تاریخی را به همه آزادیخواهان زن و مرد تبریک بگوئیم. فراموش نکنیم که نقطه آغاز پایه گذاری هشتم مارس توسط زنان کارگر یکی از کارخانه جات نساجی در آمریکا برای کم کردن ساعات کار ، استارت خورد و در ادامه در اروپا هم به رهبری کلارا زتکین از رهبران کمونیست آلمان پیگیری و در نهایت در انتر ناسیونال دوم، هشتم مارس همچون روز جهانی زن به ثبت رسید و هر ساله از آن یاد میشود.

جا دارد ، در هر کجای این کره خاکی که هستیم در مراسمهای باشکوه روز جهانی زن با پرچم و شعار برابری طلبانه و آزادیخواهانه حضور خود را نشان دهیم.

فراموش نکنیم که در ایران تحت حاکمیت سیاه وسرمایه داری جمهوری اسلامی ، تلاش نموده تا با تکیه به قوانین ارتجاعی مذهبی ، ستم بر زنان را درونی و آنان را به فرودستی متقاعد کرده تا تمکین نمایند. بنظر میرسد و در این سالهای مرگبار بارها خلاف آنرا ثابت کرده و بخصوص در خیزش اخیر دیماه ٩٦ خورشیدی نیز ، نقش زنان و مبارزه علیه نابرابری و حجاب را در عرصه های گوناگون مشاهده کرده و تداوم آنرا با بر پرچم در آوردن روسری هایشان، به سخره گرفتند و در میادین شهرها به نمایش گذاشتند.

خواست رهائی از قید و بند مردسالاری و اسارت قوانین ارتجاعی مذهبی از خواست طبقه کارگر برای رهائی از استثمار و بردگی سرمایه داری نباید جدا گردد و برای زنان و مردان کارگر، رهائی زنان این نیمه دیگرجامعه از بی حقوقی، شرط پیشروی برای رهائی و گذر ازنظام سرمایه داریست. این امر برابری زن و مرد در عرصه های گوناگون ، خواست همیشگی طبقه کارگر متحد و متشکل است.

قوانینی تحت عنوان دفاع از ناموس، باید لغو گردد و برای مدافعینش مجازات سنگین تعیین گردد.

روابط خصوصی زن و مرد باید محترم شمرده شود و کسی نتواند به این حریم وارد گردد.

در روز جهانی زن تلاش همه جانبه تری در جهت مطرح کردن خواستها و مطالبات برابری طلبانه زنان باید در هر بیانیه و قطعنامه ای که صادر میشود، سر داده شود و برای تحقق آن مبارزه بی امان کرد.

زنده باد ٨ مارس ، روز جهانی زن!

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران!

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ/ سوئد

دوم مارس ٢٠١٨ میلادی 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است