درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اول ماه مه روز مبارزه طبقاتی کارگران جهان

درشرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده درسال

گذشته بودیم ازجمله میتوان به اعتصابات کارگران پیمانی نفت وگازوپتروشیمی وپالایشگاهها و 

نیشکرهفت تپه وفولاد اهواز و هپکوی اراک و اعتراضات وتجمعات معلمان وزنان وبازنشستگان 

وکشاورزان  اشاره کرد..

علی رغم حمله نیروهای امنیتی وبازداشت تعدادی ازفعالین  کارگری ومدنی ویا سرکوب تجمعات 

بازنشستگان ومعلمان وکشاورزان و یا کشتن کولبران وسوخت بران علی رغم همه موارد بالا لازمه 

که  اول ماه مه  روز اعتراض به بازداشت وزندانی کردن فعالین کارگری و  مبارزه برای آزادی

فوری کلیه زندانیان سیاسی ومبارزه علیه بیکاری و محکومیت کار کودکان خیابانی وروز مبارزه

برای آزادی ایجاد تشکل واعتصابات کارگری باشد.

دراین روز فعالین وسازماندهنگان مراسم اول ماه مه تشخیص خواهند داد که چگونه این صف 

طبقاتی ومستقل جدا ازنمایشات فرمایشی خانه کارگر ودیگرنهادهای ضد کارگری رژیم انجام گیرد.

ضمنا یادمان باشد که  اول ماه مه روز صدور کیفرخواست  کارگران برعلیه سرمایه داری است 

ونه روز جشن وپایکوبی .

زنده با اول ماه مه روز رزم کارگران برعلیه سرمایه داری

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم درایران / گوتنبرگ سوئد

 2022/04/26

1401/02/6

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است