درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اسامی شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

 

نام خانوادگی

نام

محل تولد

تاريخ تولد

تاریخ شهادت

مکان شهادت

سن

جنسیت

تحصیلات

شغل

تأهل

چگونگی شهادت

مكان دفن

۱

آجرپی

غلامرضا

بروجرد

۲۵/۰۴/۱۳۳۷

۲۵/۰۴/۱۳۶۴

تهران

۲۷

مرد

ديپلم

تکنیسین برق

متاهل

حلق آویز

خاوران

۲

آذری فر

حسین

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۲۶/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۳۴

مرد

دیپلم

بخش چاپ

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۳

آرست

حمیدرضا

رشت

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۲۴/۱۲/۱۳۶۱

رشت

۲۳

مرد

دیپلم

کارگر جوشکار

مجرد

آتش سوزی

رشت

۴

آرنگ

محمد

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

 

قم

 

مرد 

 

 

 

تیرباران

قم

۵

آریان فر

یوسف

قزوين

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۱۷/۰۶/۱۳۶۰

قزوین

۲۴

مرد

فوق ديپلم

کارگر

مجرد

تیرباران

قزوين

۶

آقباشلو

اكبر

تبريز

۰۳/۰۲/۱۳۳۴

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۲۶

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

خاوران

۷

آقباشلو

بابک

تبريز

۲۳/۰۶/۱۳۳۶

۰۳/۰۷/۱۳۶۰

تبریز

۲۴

مرد

دیپلم

كارگر

مجرد

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۸

آموزگار

نسرین

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۷/۴۳/۱۳۶۰

تهران

۲۰

زن

ديپلم

کارگر

مجرد

تيراندازی در خيابان

بهشت زهرا

۹

آئینه ورزان

حسین

 

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۰/۰۸/۱۳۶۰

تهران

۲۰

مرد

دیپلم

معلم

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۰

آئینه ورزانی

حسین

شيراز

۰۰/۰۰/۱

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۳

مرد

دیپلم

معلم

متاهل

تیرباران

شيراز

۱۱

آئینه ورزانی

علی

شيراز

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۵

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

شيراز

۱۲

ابراهیمی

طاهر

بوكان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۷/۱۲/۱۳۵۹

بوکان

۲۳

مرد

دیپلم

پيشمرگه

مجرد

درگيری با حزب دمکرات

بوكان

۱۳

ابراهیمی

محمدرضا

 

 

۲۰/۰۸/۱۳۶۰

همدان

 

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

همدان

۱۴

ابراهیمی

حمید

همدان

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۱۳/۰۷/۱۳۶۰

همدان

۲۳

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تيرباران

همدان

۱۵

ابراهيمی نرگسی

ميرشمس

صومعه سرا

۲۹/۱۱/۱۳۳۵

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

۳۲

مرد

ديپلم

كارگر

مجرد

حلق اويز

خاوران

۱۶

ابريشمچی

مهدی

تهران

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۲

تهران

 

مرد

دیپلم

 

مجرد

تيرباران

خاوران

۱۷

ابلاغیان

محمود

بروجرد

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۷/۱۲/۱۳۵۹

بوکان

۲۶

مرد

ليسانس

دبير

مجرد

درگيری

بوكان

۱۸

ابوسعیدی

مسعود

سمنان

۰۷/۰۱/۱۳۳۶

۱۳/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

ديپلم

کارگرکتابفروشی

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا

۱۹

احسان

(نام مستعار)

نور

 

۳۱/۰۲/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

زير ديپلم

كارگر

متاهل

بيماری سرطان

بهشت زهرا

۲۰

احسانی

عبدالحسین

 

 

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

خاوران

۲۱

احمدی

امان الله

تبريز

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

تبریز

۲۶

مرد

ليسانس

مهندس

مجرد

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۲۲

احمدی برادر عمواوغلو

حسین

 

 

۰۰/۰۹/۱۳۶۰

تبریز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۲۳

اخلاقی

غلامرضا

كرج

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۱۸/۰۴/۱۳۶۰

کرج

۲۲

مرد

ديپلم

كارگر

مجرد

تیرباران

كرج

۲۴

اخلاقی

نسترن

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۷/۰۷/۱۳۶۱

تهران

۲۲

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيربران

خاوران

۲۵

اخوت

حسین

اراك

 

۰۸/۰۳/۱۳۶۱

اراک

 

مرد

 

دانشجو

مجرد

درگیری

اراك

۲۶

اخوت مقدم

حسین

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۱

۰۸/۱۲/۱۳۶۱

تهران

۳۰

مرد

ديپلم

کارگر جوشکار

متاهل

تیرباران

خاوران

۲۷

اخوت پوده ای

حسین

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۰/۱۲/۱۳۶۱

اصفهان

۲۰

مرد

ديپلم

کارگر ذوب آهن

مجرد

تيربارن

اصفهان

۲۸

اخوت

صادق

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

ديپلم

کارگر

مجرد

تیرباران

خاوران

۲۹

اربابی

اصغر

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

قم

 

مرد

 

 

 

تیرباران

قم

۳۰

ارجمندی

سوسن

 

 

۰۰/۰۲/۱۳۶۱

شيراز

 

زن

دانش آموز

دانش آموز

مجرد

حلق آویز

شیراز

۳۱

اروميه

داوود

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

دیپلم

دانشجو

 

تیرباران

خاوران

۳۲

اسرفيليان

كبری

رشت

 

۱۸/۰۷/۱۳۷۷

رشت

 

زن

دیپلم

 

متاهل

يخ زدن در کوه

رشت

۳۳

اسلامی

علی

تهران

 

۰۱/۱۱/۱۳۶۱

تهران

 

مرد

 

 

مجرد

تيرباران

خاوران

۳۴

اسلامی

محمود

تهران

 

۰۰/۰۴/۱۳۶۳

تهران

 

مرد

 

 

مجرد

تیرباران

خاوران

۳۵

اشرفی

محمد

آغاجاری

۰۱/۰۷/۱۳۳۲

۰۳/۰۸/۱۳۵۹

آغاجاری

۳۷

مرد

ديپلم

كارمند نفت

متاهل

تیرباران

امیدیه

۳۶

اشکان

محمد ابراهیم

عراق

۰۰/۰۰/۱۳۳۲

۲۷/۰۷/۱۳۶۰

چاه بهار

۳۸

مرد

ليسانس

مهندس

مجرد

زیر شکنجه

چاه بهار

۳۷

اصغری

گیتی

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۱۷/۱۰/۱۳۶۰

تهران

۲۱

زن

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۳۸

اصفهانی

حمید

آبادان

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

آبادان

 

مرد

ديپلم

کارمند نفت

متاهل

تیرباران

خاوران

۳۹

اعتمادی عیدگاهی

کاظم

مشهد

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۱۴/۰۲/۱۳۶۲

تهران

۲۸

مرد

ليسانس

مهندس

مجرد

تیرباران

خاوران

۴۰

اعظمی

فریدون

خرم آباد

۰۰/۰۰/۱۳۲۵

۰۸/۰۸/۱۳۶۱

تهران

۳۶

مرد

ليسانس

دبير

متاهل

تيرباران

بهشت زهرا

۴۱

افتخاری

صارم الدین

مهاباد

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۰۰/۰۱/۱۳۶۱

سنندج

۲۷

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

قروه

۴۲

افراسیابی

سهراب

داراب

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

اصفهان

۲۲

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

داراب

۴۳

افراسیابی

سیما

داراب

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

اصفهان

۲۴

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

داراب

۴۴

افشار

فاطمه

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۱۷/۱۰/۱۳۶۰

تهران

۲۲

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا

۴۵

افشار

محمود

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۱۷/۱۰/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۴۶

افشاری

عبدالنبی

 

 

۱۰/۰۷/۱۳۶۰

سربندر

 

مرد

 

 

 

تیرباران

ماهشهر

۴۷

افشاری نسب

فرخ

 

 

۲۴/۰۴/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

بهشت زهرا

۴۸

افشاری نسب

محمود

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

آغاجاری

 

مرد

فوق دیپلم

 

 

تیرباران

آغاجری

۴۹

اکبرنژاد عشاق

اصغر

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۱

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

تهران

۳۰

مرد

ديپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۵۰

اکرم (نام مستعار)

 

كرمان

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۱۰/۱۳۶۱

بندرعباس

۲۸

زن

لیسانس

دبیر

 

تیرباران

بندرعباس

۵۱

الماسی

سیامک

 

 

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

گوهردشت

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

خاوران

۵۲

الماسيان

ناصر

 

 

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

خاوران

۵۳

الهی پناه

فريبا

تهران

۰۰/۰۵/۱۳۴۰

۱۶/۰۹/۱۳۶۰

تهران

۲۰

زن

دیپلم

دانشجو دبیری

مجرد

تيرباران

خاوران

۵۴

امام

پروانه

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۲۹/۱۲/۱۳۶۱

اصفهان

۲۱

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

بهشت زهرا

۵۵

امامی

محمدرضا

 

 

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

خاوران

۵۶

امير اختياری

برزين

تهران

 

 

نوشهر

 

مرد

 

 

متاهل

تیرباران

نوشهر

۵۷

امیرشاهی

جواد

بندرعباس

۰۰/۰۰/۱۳۳۲

۰۱/۰۵/۱۳۶۰

سمنان

۲۸

مرد

لیسانس

مهندس

مجرد

تیرباران

سمنان

۵۸

امیری

فتح الله

 

 

۰۸/۱۰/۱۳۶۰

اراک

 

مرد

 

 

 

تیرباران

اراك

۵۹

امینی

برزو

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۱۴/۰۱/۱۳۶۰

اصفهان

۲۲

مرد

 

 

مجرد

تصادف رانندگی

اصفهان

۶۰

اندخیده

حسین

دير- بوشهر

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۶/۰۶/۱۳۶۰

بوشهر

۲۴

مرد

 

معلم

مجرد

تیرباران

بوشهر

۶۱

انصاری

سوسن گل

كرمانشاه

۰۰/۰۰/۱۳۴۲

۲۱/۰۱/۱۳۶۳

كرمانشاه

۱۹

زن

دبيرستان

دانش آموز

مجرد

حلق آويز

كرمانشاه

۶۲

انصاری

عباس

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۷

مرد

دیپلم

دانشجوی برق

متاهل

تيرباران

خاوران

۶۳

اولیائی

مجید

قم

۱۹/۰۳/۱۳۳۲

۱۳/۱۲/۱۳۵۹

قم

۲۷

مرد

ليسانس

 

مجرد

بر اثر بیماری

قم

۶۴

ایزدی واحدی

نسرین

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۲۰/۱۲/۱۳۶۰

تهران

۲۷

زن

ليسانس

كارمند

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۶۵

ایوبی

ایرج

 

 

۱۲/۱۱/۱۳۶۰

نوشهر

 

مرد

 

 

 

زیر شکنجه

نوشهر

۶۶

باقروند

روح الله

بروجرد

۰۰/۰۰/۱۳۴۱

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۱۹

مرد

دبستان

كارگر

 

تيرباران

خاوران

۶۷

باقری

حشمت

محمودآباد

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۷/۰۱/۱۳۶۰

محمودآباد

۲۱

مرد

 

دانش آموز

 

بیماری سرطان

محمودآباد

۶۸

باقری

حمید

 

 

۲۲/۰۷/۱۳۶۰

گرگان

 

مرد

 

 

 

تیرباران

گرگان

۶۹

باقری

محمدحسین

در واهی

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

بندرعباس

۳۰

مرد

لیسانس

معلم

 

حلق آويز

بندرعباس

۷۰

باقری محقق

محمود

مشهد

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۲۸/۰۱/۱۳۶۱

مشهد

۲۳

مرد

دیپلم

مکانیک

 

تیرباران

مشهد

۷۱

بایرامی

خسرو

همدان

 

۰۰/۱۰/۱۳۶۰

بابل

 

مرد

 

کارگر عکاس

 

تیرباران

بابل

۷۲

بحرناک

اسماعیل

اراك

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۱۸/۱۰/۱۳۶۰

اراک

۳۵

مرد

فوق ليسانس

دبیر

متاهل

تیرباران

اراك

۷۳

بختیاری

مصطفی

مهاباد

۰۰/۰۷/۱۳۴۰

۰۲/۰۸/۱۳۶۰

مهاباد

۲۰

مرد

دیپلم

پیشمرگه

مجرد

تیرباران

مهاباد

۷۴

براتوند

رضا

لالی

 

۲۱/۰۴/۱۳۵۸

لالی

 

مرد

دیپلم

 

مجرد

ترور حزب الله

مسجد سلیمان

۷۵

براتی

فرنگيس

 

 

۰۶/۰۱/۱۳۵۸

کردستان

 

زن

دبپلم

دانشجو

مجرد

تصادف رانندگی

بهشت زهرا

۷۶

برازنده

عطا الله

سقز

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۱۲/۰۷/۱۳۵۹

سقز

۲۴

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

زیر شکنجه

سقز

۷۷

برزگر

جعفر

شیروان

 

۲۸/۰۱/۱۳۶۱

شیروان

 

مرد

 

کارگر

متاهل

تیرباران

شیروان

۷۸

برزو

بهروز

رشت

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۱۸/۰۷/۱۳۷۷

گیلان

۴۷

مرد

لیسانس

مهندس

متاهل

سرما زدگی در كوه

رشت

۷۹

برومندزاده

نوروز علی

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۰/۰۳/۱۳۶۲

اصفهان

۲۶

مرد

ديپلم

کارگر

متاهل

تیرباران

اصفهان

۸۰

بلوريان

سياوش

خرمشهر

 

۰۰/۰۴/۱۳۶۰

اهواز

 

مرد

دیپلم

 

 

تیرباران

اهواز

۸۱

بنائی

عباس

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۲۷

۲۴/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۲

مرد

فوق دیپلم

مکانیک

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا

۸۲

بهاریان شرقی

جواد

مشهد

۰۸/۰۵/۱۳۳۴

۲۱/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۶

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۸۳

بهرامی

صالح

 

 

۰۹/۱۲/۱۳۶۱

 

مرد

 

 

 

 

تیرباران

 

۸۴

بهرامی سعادت

ابراهیم

 

۲۸/۰۷/۱۳۶۱

بندرعباس

 

مرد

 

 

کارگر

 

حلق آویز

بندرعباس

۸۵

بهرمان

فرهاد

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۰۰/۱۱/۱۳۶۳

کرمانشاه

۲۵

مرد

دیپلم

 

مجرد

حلق آویز

ماهشهر

۸۶

بهروان

غلامرضا

تهران

 

۱۴/۱۱/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا-ق۹۲

۸۷

بهمنی

صادق

سنندج

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۱۷/۱۰/۱۳۵۹

بوکان

۲۰

مرد

دوم نظری

پیشمرگه

 

درگیری

بوکان

۸۸

بيانی

لادن

رشت

۰۷/۰۸/۱۳۳۶

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۲۴

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

خاوران

۸۹

بیروم وند

نصرت الله

بروجرد

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۲۵/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۱

مرد

دیپلم

كارگر

مجرد

تیرباران

خاوران

۹۰

پاپازیان

ربرت

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۲

۲۸/۰۴/۱۳۶۱

تهران

۲۹

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۹۱

پرناک

فریدون

گیلانغرب

۰۵/۰۲/۱۳۳۸

۰۵/۰۵/۱۳۶۱

کرمانشاه

۲۳

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

گیلانغرب

۹۲

پرهوده

رحمان

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

دیپلم

دانشجوی پزشکی

مجرد

تیرباران

خاوران

۹۳

پژمان

محمد علی

شيراز

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

۴۱

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

حلق اويز

خاوران

۹۴

پسندیده

سعید

 

 

۱۴/۱۱/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تيرباران

بهشت زهرا- ق۹۲

۹۵

پشتیبان

طاهره

رشت

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۲۰/۱۰/۱۳۶۰

چالوس

۲۱

زن

دیپلم

دانشجو

 

تیرباران

رشت

۹۶

پوربافرانی

جهانگیر

ناٸين

۰۰/۰۰/۱۳۳۱

۲۵/۱۲/۱۳۵۸

 

۲۷

مرد

ليسانس

مهندس معدن

 

تصادف رانندگی

اصفهان

۹۷

پور رحيمی

محمد رضا

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

شیراز

 

مرد

 

 

 

حلق آویز

شیراز

۹۸

پورصفر جهرمی

حمید

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۴۲

۰۴/۰۹/۱۳۶۰

شیراز

۱۸

مرد

دانش آموز

 

مجرد

تیرباران

شيراز

۹۹

پورعباسیان

حمید

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

ديپلم

 

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۰۰

پورکریم

مسعود

انزلی

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۱۱/۱۰/۱۳۶۲

تهران

۳۶

مرد

دیپلم

انقلابی حرفه ای

مجرد

تيرباران

خاوران

۱۰۱

پور رحيمی

محمد رضا

شيراز

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

شيراز

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

شيراز

۱۰۲

پیغمبرزاده

محسن

قم

۰۸/۱۱/۱۳۴۲

۲۰/۰۶/۱۳۶۰

قم

۱۸

مرد

دانش آموز

دانش آموز

مجرد

زیر شکنجه

قم

۱۰۳

تاج بخش

نصرالله

بندرعباس

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۱

مرد

دیپلم

 

 

حلق آویز

شيراز

۱۰۴

تاری وردی قاضی جهانی

جعفر

آذر شهر

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

تهران

۲۲

مرد

دیپلم

کارگر

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۰۵

تدین نبوی

حسین

 

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

تهران

۳۰

مرد

دیپلم

دانشجو

 

تیرباران

خاوران

۱۰۶

ترابی

ایرج

شیراز

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۳۱/۰۱/۱۳۶۰

تهران

۲۲

مرد

دیپلمه

كارمند

مجرد

پرتاب نارنجک

شيراز

۱۰۷

ترابی

محمدرضا

بندرعباس

۰۰/۰۰/۱۳۴۳

۲۱/۰۷/۱۳۶۰

شیراز

۱۷

مرد

دانش آموز

دانس آموز

مجرد

تیرباران

شیراز

۱۰۸

ترکاشوند

مجتبی

کرمانشاه

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۸/۰۶/۱۳۶۰

کرمانشاه

۲۰

مرد

دیپلم

 

مجرد

تيرباران

كرمانشاه

۱۰۹

ترکی

حمید

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۰/۰۱/۱۳۶۳

تهران

۲۸

مرد

ديپلم

کارگر فنی

متاهل

تيرباران

خاوران

۱۱۰

تنکابنی

محمد مهدی

 

 

۲۵/۰۶/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

خاوران

۱۱۱

توفيقيان

ناصر

 

 

۱۸/۰۱/۱۳۵۸

اصفهان

 

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

ترور

اصفهان

۱۱۲

توسلی

رضا

تبریز

 

۱۶/۰۵/۱۳۶۰

تبریز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۱۱۳

توکلی

احمد

بندرعباس

۰۰/۰۰۱۳۴۱

۳۱/۰۵/۱۳۶۰

بندرعباس

۱۹

مرد

دیپلم

 

 

تیرباران

بندر عباس

۱۱۴

توکلی

بهاالدین

 

 

۲۰/۰۸/۱۳۶۰

تبریز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۱۱۵

تميمی

مهدی

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۲۸

۰۰/۰۷/۱۳۸۰

اصفهان

۵۲

مرد

دیپلم

کارمند نفت

مجرد

سکته قلبی

اصفهان

۱۱۶

تهرانی

روح الله

 

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

معلم

 

 

تیرباران

خاوران

۱۱۷

تیموری

روح الله

میاندوآب

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۲۶

مرد

دیپلم

 

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۱۸

تیموریان

امير منصور

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۰/۰۷/۱۳۶۱

تهران

۲۲

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

خاوران

۱۱۹

ثابت

ادنا

تهران

۰۲/۰۴/۱۳۳۴

۰۰/۰۴/۱۳۶۱

تهران

۲۶

زن

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۲۰

ثروتیان

داوود

مياندوآب

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۰۸/۰۵/۱۳۶۰

تبریز

۲۵

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

تبريز

۱۲۱

جاوید

سعید

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۴۲

۱۴/۱۱/۱۳۶۰

تهران

۱۸

مرد

دانش آموز

دانش آموز

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا- ق۹۲

۱۲۲

جاویدی

کریم

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۲۰/۰۵/۱۳۶۰

تبریز

۲۶

مرد

دکترا

پزشک (انترن)

مجرد

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۱۲۳

جزء مطلبی

احمد

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۲۸/۱۲/۱۳۶۱

زنجان

۲۲

مرد

دیپلم

دانشجو فرانسه

مجرد

تیرباران

زنجان

۱۲۴

جباری

کریم

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

رشت

 

مرد

دکترا

استاد دانشگاه گیلان

 

تیرباران

رشت

۱۲۵

جعفری

احمد رضا

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

شیراز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

شيراز

۱۲۶

جعفری

وحيد

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

شیراز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

شيراز

۱۲۷

جعفری زیارتی

عبدالحمید

آبادان

 

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

خاوران

۱۲۸

جلیلی

بهمن

لاهيجان

۰۰/۰۰/۱۳۴۱

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

رشت

۲۶

مرد

دانش آموز

 

مجرد

حلق آويز

رشت

۱۲۹

جلیلی کهنه شهری

غلام

سلماس

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۲۵/۰۱/۱۳۶۳

تهران

۲۸

مرد

لیسانس

مهندس

متاهل

حلق آریز

خاوران

۱۳۰

جمالی

شیرزاد

 

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۵

مرد

دیپلم

 

مجرد

تیرباران

شيراز

۱۳۱

جمشیدی

حسين

كرج

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۳۰/۰۶/۱۳۶۰

همدان

۲۳

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

همدان

۱۳۲

جمشیدی مجد

بهروز

ايذه

۰۰/۰۰۱۳۳۶

۰۱/۰۵/۱۳۶۲

مسجدسلیمان

۲۶

مرد

لیسانس

معلم

متاهل

تیرباران

مسجد سليمان

۱۳۳

جناب

شهرام

قزوین

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۱۲/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۵

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۳۴

جوادی

عبدالکریم

 

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۱۹/۰۷/۱۳۶۰

تهران

۳۴

مرد

فوق ليسانس

استاد دانشگاه

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۳۵

جهان بیگلری

کامیار

سنندج

۱۲/۰۴/۱۳۳۱

۱۲/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۹

مرد

دیپلم

كارگر

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۳۶

جهاندار دماوندی

سید محسن

بابل

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۱۰/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۳۰

مرد

فوق ليسانس

حقوقدان

 

تیرباران

خاوران

۱۳۷

جهاندار ملک آبادی

بهروز

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۲۸/۱۱/۱۳۶۰

تهران

۳۰

مرد

لیسانس

کارمند

متاهل

زیر شکنجه

خاوران

۱۳۸

جهاندیده

خسرو

اروميه

۰۰/۰۰/۱۳۴۱

۲۲/۰۸/۱۳۶۴

ارومیه

۲۳

مرد

ديپلم

كارگر

مجرد

درگیری با حزب دمکرات

اروميه

۱۳۹

جهانگیری لاکانی

حسن

لاهيجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۱۱/۰۹/۱۳۶۲

تهران

۲۷

مرد

ديپلم

كارگر

متاهل

تیرباران

خاور