درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ما بسیاریم و بسیاران در راهند

زندان ، شکنجه ، مستند دیگر اثر ندارد

روز سوم آگست قرار است بیدادگاهی علیه کارگران برگزار شود. در این روز کسانی محاکمه میشوند که جرمشان آزادیخواهی ودفاع از حقوق وشرافت انسانی است. کسانی که رژیم نتوانست صدایشان را خفه کند . کسانی که شجاعانه در مقابل سرکوب ایستادگی کردند وهر اقدام رژیم را به سندی بر جنایتکاری او تبدیل نمودند. شوهای تلویزیونی اش را به مضحکه ای بی اثر  تبدیل کردند . روز سوم اگست رژیم میخواهد توسط قاضی جنایت کاری بنام صلواتی انتقام رسوایی هایش را ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی بگیرد. تلاش بیهوده ایست . سرکوب بی اثر شده است وتنها خشم کارگران و  آزادیخواهان را بر می انگیزد. ترس حاکم نمی شود وارعاب کسی را از اعتراض باز نمی دارد. پیمانه ها لبریز شده است .  سراسیمگی نشانه استیصال جمهوری اسلامی پس از دیماه 96 و مبارزات قهرمانانه کارگران سراسر ایران است. علاوه بر خیل عظیم کارگران وزندانیاسی  این بارقربانیان این انتقامجویی عبارتند از :

امیر امیر قلی ، عسل محمدی ، علی نجاتی ، ساناز الهیاری ، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد ، اسماعیل بخشی .

نه این بیدادگاه آخرین تقلای جمهوری اسلامی ونه این قهرمانان تنها فرزندان راستین کارگران وزحمتکشانند. دیماه 96 پیام موج های عظیم قهرمانیها را باسیلی محکم بصورت دولت مذهبی میلیتاریستی ایران کوبیده است . همه واز جمله رژیم فهمیده اند که این تک جوش ها خبر از طوفانی بنیان کن میدهند. به استقبال این طوفان میرویم و بیدادگاه شما را به سند جنایت علیه کارگران وزحمتکشان ایران بدل میکنیم. ما بسیاریم وخود را علیه شما سازمان میدهیم.

با خواست آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی وعلیه بیدادگاه فرمایشی  12 مرداد

 روزجمعه 2 اگست,ساعت 17.00,  همراه با احزاب وسازمانهای چپ و کمونیست ونیروهای مستقل وآزادیخواه در مرکز شهر استکهلم ، مینت توریت اجتماع میکنیم

از همه احزاب وسازمانها ونیروهای انقلابی و  آزادیخواه مستقل میخواهیم در هرکجا هستند برای دفاع از این فرزندان راستین کارگران وزحمتکشان بپا خیزندو اعتراض به این جنایت را سازمان دهند . 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم                               

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی ، بی قید وبی وثیقه آزاد باید گردد

شورا ـ استکهلم

25 07 2019

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است