درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعدام  جمعی ١٢ زندانی در زاهدان نشانه استیصال جمهوری اسلامی است!

روزدوشنبه ١٦ خرداد دوازده نفر از شهروندان بلوچستان  توسط جمهوری جنایتکار اسلامی در زندان زاهدان به جوخه های اعدام سپرده شدند. اتهام اعدام شدگان ارتکاب قتل و مسئله مواد مخدر بوده است. رژیمی که مظهر قتل عمد دولتی در دنیا است، حکومت تروریستی که نماد شاخص سازماندهی باندهای قتل و جنایت و موادمخدر در جهان است، با اقدام جنایتکارانه اعدام جمعی و اساسا متکی بر پرونده سازی بی پایه فقط کارنامه سراپاقتل و جنایت خود را سنگین تر  میکند.

اعدام جمعی ١٢ نفر در زندان در شرایطی اتفاق می افتد، که جمهوری اسلامی با دوره جدیدی از جنبش سرنگونی برحق و برخاسته از اعماق جامعه روبرو است. جنبش اعتراض توده ای  کوبنده در استان خورستان و آبادان و تبریز و مشهد و بسیاری  شهرهای دیگر عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ کرده  و خامنه ای و سران ریز و درشت آن با کابوس پایان عمر "نظامشان" دست و پنجه نرم میکنند. درچنین شرایطی  اعدام جمعی  ١٢ نفر از زندانیان در زاهدان نه یادآور قلدریها  و زورگوییهای گذشته حکومت جنایت پیشه جمهوری اسلامی، بلکه انعکاس استیصال و زبونی آنها است.  دوران ترس و ارعاب گذشته است. ادامه فشارها و سرکوبگریها و پرونده سازی علیه شهروندان و زندان و اعدام دیگر مانع خروش اجتماعی مردم به تنگ آمده برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی نیست.

حزب کمونیست کارگری حکمتیست قتل جمعی و عامدانه دوازده نفر از شهروندان بلوچستان را قویا محکوم میکند. از مردم بلوچستان و سایر استانهای کشور میخواهد با گسترش و استمرار دوره جدید اعتراضات، بیش از پیش جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه و سقوط نهایی سوق دهند. آن روز دور نیست که با سرنگونی جمهوری اسلامی همه سران و جنایتکاران این رژیم را به سزای اعمال جنایتکارانه شان میرسانیم.    

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

١٧ خرداد ١٤٠١ ٧ ژوئن ٢٠٢٢

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است