درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

جنایت کارخانه کربنات سدیم فیروز آباد

هنوز خون کارگران در جنایت متروپل در لای سنگ و آهن و ذهن ما خشک نشده که سرمایه داران در فیروز آباد فارس جنایتی دیگر آفریدند. انفجار یکی از مخاذن آمونیاک در کارخانه کربنات سدیم فیروز آباد و نشت شدید دیگر مخاذن، برای کارگران این کارخانه به آشویتس تبدیل شد. حکومت بشدت از درز اخبار دقیق جلوگیری میکند و تاکنون اخبار نزدیک تر به حقیقت از ۱۳۵ مصدوم و سوخته و در حال خفگی خبر میدهند. ادعا میشود این جنایت سرمایه تاکنون فوتی نداشته است اما کارگران و افراد شاغل در بیمارستانهای استان فارس از ده ها کارگر جانباخته سخن میگویند. آماری که هنوز مقامات رژیم آنرا تائید نکرده اند از کشته شدن بالای هفتاد کارگر سخن میگوید. ظاهرا بیشتر کارگران دورتر از محل انفجار بودند اما پرسنل بیمارستان شیراز از جنازه های یخ زده ای سخن میگویند که از فیروزآباد به شیراز منتقل شده اند.

این رویداد تراژیک یک حادثه نیست، آنطور که سرمایه داران و رسانه ها بیان می کنند، این یک جنایت سرمایه علیه کارگران در محل نا‌امن کار است. این سرمایه داران حریص و وحشی و پول پرست هستند که به دلیل عدم تامین سیستمهای ایمنی محیط کار هر روز کارگران را به قتلگاه میفرستند و هر روز جنایتی جدید خلق می کنند. این قتل عمد سرمایه علیه کارگر است که هر روز جریان دارد. این ادامه جنگ نظم ننگین سرمایه داری علیه طبقه کارگر و مردم محروم است که قربانیانش کمتر از جنگهای گرم و اعلام شده نیست. تفاوت اینست که جنایتکاران در معیت قانون و پلیس راست راست راه میروند و فرهنگ و سیاست مسلط جنایت شان را بعنوان سوانح محیط کار فرموله و به خورد مردم میدهد.  

حزب کمونیست کارگری حکمتیست همدرد و همراه خانواده ها و کارگران این کارخانه و طبقه کارگر ایران، انفجار کارخانه آمونیاک را یک جنایت سرمایه داران علیه کارگران میداند. اگر بدست ما و طبقه کارگر بود تک تک مسببین چنین رویداد دلخراشی را محاکمه و محکوم میکردیم و اصولا اجازه نمیدادیم که کارگران به محیط کاری بروند که با کمترین مخاطرات روبرو شوند. ما با خانواده ها و همکاران این عزیزان ابراز همدردی میکنیم و امیدواریم که مصدومین این حادثه بتوانند از این بحران و مسمومیت خطرناک عبور کنند و سلامتی شان را بازیابند. ما کارگران و مردم آزادیخواه در شیراز و دیگر شهرهای ایران را به همبستگی و حمایت از قربانیان جنایت فیروز آباد فرامیخوانیم. همه باید یکصدا فریاد زنند که مسبب و بانی جنایت فیروزآباد همان جنایتکاران متروپل، طبقه سرمایه دار و دولت اسلامی شان است.

این قاتلین و افعی ها تنها شایسته خلع ید سیاسی و اقتصادی اند. کارگران، باید قویتر برخیزیم و کارشان را یکسره کنیم!

مرگ بر جمهوری اسلامی

نابود باد سرمایه داری

آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

۲۴ خرداد ۱۴۰۱- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است