درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

کارگران زحمتکش هفت تپه؛  خوش خدمتی های برخی افراد در پوشش فعال در مسائل کارگری به نیروهای امنیتی!

وقتی که مهره اطلاعات سپاه یعنی محسن صباغی توسط محمد خنیفر وارد یکی از گروه های مجازی واتساپی شرکت میشود.
پروژه نفوذ بسیجی ها و عدالت خواران در تجمعات با شکست مواجه شد ، روی یکی دو نفر سرمایه گذاری کردند. کسی که قبلا نماینده کارگری بود و چند مدتی است با گرفتن ترفیع و عنوان در آشپزخانه به تمجید کننده (ماجد) کارفرما بدل شده است، توسط خیلی از همکاران پس زده شد. التماس هایش برای عدم برگزاری مراسم روز کارگر در شرکت با جواب منفی همکاران مواجه شد. حالا دارند تلاش میکنند که یک بار دیگر از طریق دنیای مجازی وارد شوند. از در بیرون انداخته شدند از پنجره آمده اند!

محسن صباغی خدمتگزار دادستان خوزستان و شوش و دستگاه امنیتی بوده و هست. هدف اینها فقط نیروگیری از میان کارگر برای اهداف حکومتی و امنیتی است. برنامه ریزی اینها برای واگذاری مجدد شرکت به بخش خصوصی مورد قبول خودشان است. آقای ماجد خنیفر و بسیجی رسوا شده یعنی صباغی! نه در فضای مجازی و نه واقعی در صف کارگر جایی ندارید!
پیام همکار

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است