درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

رسوا کردن رئیسی عضو هیئت مرگ خمینی در سفرهای استانی وظیفه ای خطیر است بر گردن جامعه!

مردم آزادیخواه ایران!

مردم آزاده کردستان!

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتسب کنونی و قاضی مرگ سالهای اخیر، عضو هئیت مرگ دوران خمینی و دادستان کرج در اوایل انقلاب، قرار است در ادامه سفرهای استانی خود، فردا 17 تیر به کردستان و شهر سنندج برود! بازدید از سنندج سرخ که در همان روزهای آغاز انقلاب و قبل از مصادره کردن دستاوردهای آن، تمام قد علیه این رژیم و نمایندگانش که پیام آور مرگ بودند، ایستادند و مبارزه و مقاومت تاریخی را شکل دادند! بازدید از شهری که از دهه ها قبل از قیام 57 جنبش کارگری و جنبش کمونیستی در آن نطفه بسته بود! بازدید از شهری که همان روزهای آغازین قطب کمونیستی در آن حرف اول را می زد! بازدید از شهری که از همان روزهای انقلاب برای خمینی و دار و دسته ش تره خورد نکرد، و متکی به آزمون اداره شورایی شد و یکی از پیشگامان تکثیر آن در سایر مناطق کردستان بود! بازدید از شهری که از همان روزهای انقلاب نه تنها در برابر رژیم ضد انقلابی بلکه در برابر ناسیونالیستها و مرتجعین نیز یکی از دژها و سنگرهای مستحکم انقلاب بود. بازدید از شهری که به فتوای خمینی از هوا و زمین آنرا بمباران کردند تا این سنگر انقلاب را تسخیر کنند. و وقتی پس از هفته ها جانفشانی، مقاومت در این جنگ نابرابر منجر به عقبنشینی گشت، اینبار جدا از هزاران تلفاتی که طی این جنگ از شهر سنندج و حومه آن گرفتند، بیدرینگ برای زهر چشم گرفتن از جامعه جوغه های اعدام برپا کردند و به فتوای خلخالی قاتل در دادگاهای صحرایی ده ها نفر انسان آزاده را بخاطر مبارزه و ایستادگی در برابر این تعرض آشکارا تیرباران کردند. بدنبال آنهم دیری نپائید، هجوم وحشیانه به سایر مناطق کردستان نیز گسیل داده شد. و هر جا رسیدند و خیمه زدند، ماشین کشتار راه انداختند و به شهر و روستاها خون پاشیدند. مردم کردستان سوابق و کارنامه سیاه این جانی را نیز بخوبی می شناسند که دست کمی از خلخالی پیام آور مرگ و تیمش در کشتار و اعمال زور و سرکوب نداشته است. و طی این چند دهه یکی از مجریان کشتار و قتل و عام کارگران، کمونیستها، آزادیخواهان و اعمال سیستم استثمارگر و به بردگی کشاندن جامعه بوده است. سفرهایی که هر از گاهی از سوی سران حکومت به منظور تخفیف دادن عمق انزجار و نفرت مردم از این رژیم تدارک دیده میشود، اما این دیدارهای استانی حافظان سرمایه نه تنها از میزان خشم عمومی نسبت به این جلادان فرونکاسته بلکه در بیان واقع نمک بر زخم آنها پاشیده و به این اعتبار این عمل فریبکارنه آنها بارها با اعتراض شدید و هو کردن مردم مواجهه گشته و بساط سخنرانی این حقه بازان انگل را بر هم زده اند. همه بخاطر دارند در دوره ریاست جمهوری روحانی، فاجعه آوار شدن معدن یورت بر سر کارگران پیش آمد و ده ها نفر زیر خروارها سنگ و خاک دفن شدند، رئیس جمهور وقت نقاب انساندوستی به چهره زد و برای تبرئه خود و سیستم عریان استثمارگرش در معیت تیمی از اراذل و اوباش با ماشین ضد گلوله به محل فاجعه ریزش معدن بر سر کارگران رفت تا از کارگران و خانوادهایشان بزعم خود دلجویی کند. اما دیدیم کارگران و خانواده هایشان این عوامفریبی را چگونه پاسخ دادند. اگر ماشین ضد گلوله و گاردهای تا دندان مسلح نبودند کارگران با چوب و سنگباران کردن دخل نه تنها روحانی بلکه کل اراذل و اوباشی که در معیت آنان به میان کارگران آمده بود را در میاوردند. برای اینکه تیکه بزرگشان گوششان نشود، پا به فرار گذاشنتد و از محوطه بسرعت دور شدند.

کما اینکه اینبار هم رئیس جمهور در دیدار خود از سایر استانها با فضای بشدت سرد و بی روح روبرو بود. و خصوصا مردم خوزستان و آبادان با اعتراض خود به این دیدار رئیسی نشان دادند که فریب این شیاد و سر دسته قاتلان را نخواهند خورد که در خاک مرگ پاشیدن به این جامعه یدی طولانی دارد. مردم خوزستان نشان دادند عمق نفرت و انزجارشان از قاضی مرگ و کل سیستم حاکمه بحدی است که به کمتر از نابودی آنها رضایت نخواهند داد و اینرا سران رژیم به شیوه محرز از سوی اکثریت عظیم جامعه دریافت کرده اند.

فردا 17 تیر نوبت مردم کردستان و خصوصا شهر سنندج است نشان دهند، کردستان عموما و سنندج بطور اخص، به رغم همه فراز و فرود مبارزاتی این چند دهه هنوز یکی از کانونهای پرجوش و خروش مبارزه علیه کلیت این رژیم است. هنوز سنندج 1 می هاست که با جان فشانی هزاران کارگر کمونیست اعم از چراغ ویسیها در برابر ارتجاع ملی مذهبی ایستاده، و سنندج شهر سرخ هشت مارس هاست، یکی از کانونهای فعالیت کمونیستی در ایران است و رژیم پس از چندین دهه از میلیتاریزه کردن آن هنوز هم که هنوز است بواقع نتوانسته آنرا بمعنایی تسخیر کند، کما اینکه تکاپوی گرایش راست اعم ناسیونالیستها و مرتجعین محلی نیز نتوانسته برغم همه بند و بستهای پشت پرده شان با این رژیم، بر جنبش آزادیخواهی و برابرطلبی و در راسش جنبش کارگری و کمونیستی در این شهر سایه انداز شود!

ناصر بابامیری 07.07.2022

 

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است