درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

حکم حبس ابد برای قاتل دادیار حمید نوری به جرم جنایت علیه بشریت!

ناصر بابامیری

امروز 14 یولی پس از ماه ها کار، دادستانی سوئد و شاکیان بر سر پرونده یکی از قاتلان رژیم ایران به اسم حمید نوری، دادستان سوئد با توجه به شهادت ده ها شاکی که در محاکمه حضور داشتند و با اتکا به هزاران صفحه مدارک و شواهد دیگر، حکم حبس ابد را به او به جرم جنایت علیه بشریت ابلاغ نمود. صدها فعال سیاسی خارج کشور که طی این مدت به شیوه های مختلف برای کمک به این کیفرخواست علیه رژیم ایران در تلاش بودند تا نگذارند اینبار رژیم قسر در برود، این خبر مسرت بخش را یک گام به پیش دانستند و در محوطه دادستانی شادی برپا کردند. حمید نوری یکی از دادیاران زندان مخوف گوهردشت که در اعدامها و تیربارانهای فله ای زندانیان دهه شصت در کنار سایر جلادان و قضات و به فتوای سردسته قاتلان خمینی، یدی طولانی داشت، یکسال پیش در سوئد دم لای تله فعالین خارج کشور گذاشت. بدنبال حکم دستگیری نوری از سوی دادستان آلمان، سایر سازمان و احزاب سیاسی ضد رژیمی نیز چنان کمپین فعالانه ای را سازمان دادند که همه دسیسه های رژیم ایران برای نجات حمید نوری یکی پس از دیگری را نقش بر آب کردند. در بیان واقع کمپین حتی راه سازش احتمالی دولت سوئد با این پرونده را نیز بنوعی مسدود نمود!

این به دام انداختن امثال نوری ها در خارج از کشور لااقل حاوی دو پیام مهم است. نخست این دادگاهی تنها محاکمه حمید نوری نیست بلکه این کیفر خواست اکثریت جامعه علیه یکی از رژیمهای دیکتاتوریست که باید کل سران ریز و درشت آن، نظیر حمید نوری در فردای انقلاب در پیشگاه یک داده علنی و مردمی به جرم جنایت و ژینوساید چند نسل محاکمه بشوند و تاوان پس بدهند! دوم اینکه تا چنین موقعی فرا می رسد، باید رژیم بداند، اگر سیستم سرکوب و قتل و عامش در داخل چهار دهه بیشتر است امنیت را از اکثریت شهروندان جامعه سلب نموده، دیگر منبعد خارج کشور نیز برای آنها جای امنی نیست. منبعد هر مزدور و جنایت پیشه ای شیر فهم خواهد شد، نمی توانند با خیال آسوده در داخل جنایت کنند و هر وقت خواستند بار و بندیل ببندند و قسر در بروند! جامعه ای که چهار دهه بیشتر از است زندگیشان، معیشت، امنیت و آسایششان از سوی یک رژیم سرمایه داری جنایت پیشه به گرو گرفته شده، جامعه ای که چهار دهه بیشتر است علیه این رژیم سنگر به سنگر می جنگد، شکنجه میگردد و قربانی میدهد، اما عقب ننشسته به این امید تا روزی برسد کلیت این مناسبات را به زیر بکشد، جامعه ای که تنها بخاطر اینکه این رژیم را از همان روزهای اول نخواسته و نمیخواهد دستگاه آخوندی هزاران هزار عزیزشان را به جوغه های اعدام کشانده! جامعه ای که هر روزه در ده ها شهر دست به اعتراض و اعتصاب می زنند و خیابان را به سنگر مبارزه علیه رژیم تبدیل کرده است. رژیم باید بداند این مبارزه دیر یا زود به فرجام خویش خواهد رسید، آنهم اینکه به کمتر از به زیر کشیدن کل مناسباتش رضایت نخواهند داد!

اگر حتی فرض بر این باشد، دادستان و دیوان عالی کشور سوئد نیز نظیر سوداگران بلژیک، برای استرداد قاتلان مردم ایران نرخ تعیین کرده باشند، و پشت پرده در پی منافع و مقاصدشان با رژیم ایران وارد بده و بستان شوند و قاتل نوری هم قسر در برود، باز از این به ذره نمیکاهد که دیگر سران جنایت پیشه در سفرهایشان به خارج کشور، خواب خوش نخواهند داشت. و خارج کشور که طی این چند دهه حیاط خلوت این قاتلان و اعوان و انصارشان گشته بود، دیگر برایشان امنیت ندارد و به آخر خط رسیده اند. این خبر یقینا مایه خرسندی میلیونها انسان در داخل کشور نیز خواهد شد که یکی از دادیاران رژیم و همدستان قاتلان عزیزانشان به چنین روزی گرفتار آمده است!

14.07.2022

 

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است