درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

 مجوز واگذاری هفت تپه به هفت طرح!
خبری منتشر شده است که مجوز واگذاری #مالکیت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه و صنایع جانبی (هفت طرح) صادر شده است. این یکی از چند مطالبه کارگران هفت تپه بود. به جز اعتراضات ما امکان این مساله میسر نبود. جلسه اخیر نمایندگان ما در تهران و اولتیماتوم آنها هم در این قضیه بسیار موثر بود. به این عزیزان خسته نباشید میگوییم.

اما آیا این تمام مطالبه ما بود؟ خیر. ما هفت طرح را نخواستیم که هر کاری دلشان خواست بکنند. مطالبات بسیاری باقی مانده است. اعلام میکنیم که همانطور که اسدبیگی که تمام سه قوای فاسد با او همدست بودند را بیرون کردیم قادریم هفت طرح را هم بیرون کنیم. به ناصری و فتحی اعلام میکنیم فرصت زیادی ندارید که موارد لازم را اجرایی کنید. اول اینکه باید تجزیه شرکت فورا متوقف شود، مدیران فاسد برکنار، قراردادهای داخل شرکت یکسان و سطح دستمزد ما با سایر شرکت های هفت طرح همسان و همکاران فصلی دارای قرارداد کامل شوند. اسماعیل باید به کار برگردد، پرونده خانم زیلابی مختومه و خانم سپیده قلیان آزاد شود.
مبارزه ادامه دارد و اتحاد و اعتراض تنها راه پیشروی ماست.
پیام همکار 

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است