درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

طوفان_توییتری در حمایت از معلمان و کارگران زندانی در روز سه شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد
Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran #Solidarity #1u#
متن کامل را در لینک زیر دنبال کنید
bit.ly/3OMzert 

این طوفان توییتری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، از ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر بهوقت ایران (۲:۳۰ تا ۴:۳۰ بعدازظهر بهوقت اروپای مرکزی و ۸:۳۰ صبح تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت نیویورک و تورنتو)، با استفاده از هشتگهای زیر به دو زبان انگلیسی و فارسی برگزار می‌گردد.
#
معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد
Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran #Solidarity #1u
از روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ )، حاکمیت و نیروهای امنیتی آن موج جدیدی از حمله به معلمان و دیگر فعالان کارگری در ایران را آغاز کرده‌اند. در این مدت کوتاه بیش از ۲۰۰ فعال صنفی دستگیر و/یا احضار شده اند. تعدادی از معلمان و فعالان کارگری شناخته شده از آن زمان در بازداشت و تحت بازجوییهای سنگین به سر میبرند.
از فعالان صنفی که همچنان در بازداشت به سر میبرند؛ میتوان ازاعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی، و محمد حبیبی و نیز رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه وهمچنین فعالان کارگری آنیشا اسداللهی، ریحانه انصای نژاد، کیوان مهتدی و واله زمانی نام برد. همهی این بازداشت شدگان مورد اتهامات ساختگی و بیاساس مرتبط با امنیت ملی قرار گرفتهاند.
ما سیاستها و اقدامات سرکوبگرانه دولت را در قبال معلمان و فعالان سندیکایی در ایران را به شدت محکوم میکنیم. تظاهرات مسالمتآمیز، حق تشکل و سازماندهی مستقل و خواست شرایط کاری مناسب، حقوق اساسی و همگانی همه کارگران اعم از معلمان آموزش و پرورش، کارگران حمل و نقل و سایر نیروی کار بخشهای دولتی و خصوصی است. حق داشتن تشکل و تشکلیابی برای تمام اتحادیههای صنفی مانند تشکلهای صنفی فرهنگیان و سندیکای کارگران اتوبوسرانی و نهادهای هماهنگکنندهی کشوری مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران هم براساس قوانین داخلی و نیز براساس استانداردهای بینالمللی، از جمله مقاوله نامههای جهانی ۹۸ و ۸۷ سازمان بینالمللی کار و "بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار"، کاملاً قانونی هستند.
کارگران ایران از جمله معلمان، کارگران اتوبوسرانی و سایر کارمندان بخش دولتی و خصوصی در این کشور در خط مقدم مبارزه با سیاست های نئولیبرالی در کشور بودهاند. سیاست‌هایی که خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش عمومی و رایگان را هدف قرار داده است و آموزش و سایر برنامهها و امکاناتی که باید برای همگان عمومی و رایگان باشد، را کالایی کرده است.
دولت به جای شنیدن صدای اعتراض فعالان صنفی و کارگری، با روش‌های سرکوبگرانه‌ قصد ساکت کردن اعضای فعال شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و دیگر مدافعان حقوق کارگران در سراسر کشور را دارد.
اقدامات ظالمانه دولت از جمله سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز، اخراج و دستگیری فعالان صنفی، تحمیل حبس انفرادی و حبسهای طولانی مدت برای اعضای فعال تشکلهای صنفی معلمان، غیرقانونی و خلاف حقوق اولیه فردی و جمعی معلمان و فعالان صنفی است.
ما ازهمهی فعالان صنفی و نیروهای مترقی در سراسر جهان دعوت میکنیم که در همبستگی با معلمان و فعالان کارگری زندانی در ایران به پا خیزند و صدای آنان باشند. تعدادی دیگر از فعالان صنفی در حال سپری کردن محکومیتهای طولانی مدت از قبل هستند و اگر ما به طورصریح و فعالانه از بازداشتیان اخیر حمایت نکنیم، آنها نیز امکان دارد با حبس های طولانی مدت روبرو شوند.
در روز سه شنبه، ۱۱مرداد ۱۴۰۱، به طوفان توییتری بپیوندید و لطفاً از هشتگهای زیر استفاده کنید:
#
معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد
#Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran # Solidarity #1u

متن کامل را در لینک زیر دنبال کنید:
bit.ly/3OMzert

آیا با ما همراه هستید؟

اکانت های شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید. سپس آن را به همکاران، دوستان، فالورها و تشکیلات خود معرفی کنید.

نمونه توییت ها:

     درهمبستگی با معلمان و فعالان کارگری زندانی در #ایران از طوفان توئیتری یازدهم مرداد حمایت کنید.

#معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran #Solidarity #1u

     به حقوق کارگران احترام بگذارید! معلمان و فعالان کارگری زندانی را آزاد کنید! (می توانید مقامات را اینجا تگ کنید) #معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran #Solidarity #1u 

     جرم معلمان و فعالان صنفی زندانی چیست؟ آزادشان آزاد کنید! (می توانید مقامات را اینجا تگ کنید)

#معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran #Solidarity #1u

     احترام به حق تشکل یابی و آزادی تشکل برای همه ی کارگران از جمله در آموزش و پرورش و کارمندان بخش دولتی. #معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran #Solidarity #1u

     معلمان و فعالان صنفی زندانی در #ایران را آزاد کنید (هر تعداد که می توانید را اینجا نام ببرید و سپس هشتگ های زیر را اضافه کنید)

#معلم_زندانی_کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

Freedom_for_Trade_Unionists_ in_Iran #Solidarity #1u 

چه کارهای دیگری می توانید برای حمایت انجام دهید:

      تصویرپروفایل خود را ازهم اکنون تا 11 مرداد، به تصاویر پیوست شده یا هشتگ های ذکر شده تغییردهید.

      با پلاکاردهایی که خواستار آزادی فعالان صنفی زندانی در ایران هستند عکس بگیرید و عکس های خود را برای ما ارسال نمایید

ارسال متن و یاداشت های همبستگی به:

      شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان (CCITTA)

ایمیل : kashowra1401@gmail.com; info@hamahangi.org

کانال تلگرامt.me/kashowra

صفحه ی اینستاگرام: https://instagram.com/kashowra

توییترhttps://twitter.com/CoordinatingA

      سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه (SWTSBC)

ایمیل  : vsyndica@gmail.com

:کانال تلگرام ttps://t.me/vahedsyndica

صفحه ی اینستاگرام: https://www.instagram.com/vahedsyndica/

توییتر: https://twitter.com/VahedSyndicate

 :سایت www.vahedsyndica.com 

این طوفان توییتری با هماهنگی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و حمایت فدراسیون‌های جهانی اتحادیه ای: آموزش بین‌الملل (EI) و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF)، برگزار می شود.

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است