درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

کیفرخواست جانباختگان دهه شصت!

قاتلان در دادگاه محکومیت!

رحمان حسین زاده

یاد جانباختگان دهه شصت و به ویژه هزاران اعدام شده سال ۶۷، امسال در فضای متفاوتی گرامی داشته میشود. خمینی فتوا دهنده این قتل عام جمعی و کل ارکان جمهوری اسلامی و هیئت مرگ و رئیسی قاتل در پرونده دادگاهی حمید نوری جنایتکار محکومیت جهانی گرفته اند. حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد تنها اولین گام نوید دهنده در مسیر محاکمه عملی و به کنج زندان سپردن خامنه ای و اعضای گروه مرگ و دیگر سران قبلی و کنونی جمهوری اسلامی است. مادران خاوران و بستگان رنج دیده قتل عام شدگان دهه شصت و مردم حق طلب ایران با محاکمه و به زندان ابد سپرده شدن حمید نوری اولین تجربه شیرین دادگاهی شدن قاتلان را دیدند.  

سه دهه قبل به دستور خمینی و مشارکت همگانی حاکمان جمهوری اسلامی از هر دو جناح، هزاران کمونیست و آزادیخواه و مخالف جمهوری اسلامی ظرف یک ماه مخفیانه اعدام شدند، اجسادشان با بولدوزر در بیابانهای خاوران زیر خاک مخفی شد و جمهوری اسلامی زندانها را به این طریق از زندانی سیاسی خالی کرد! این قتل عام، مابازاء داخلی قبول آتش بس در جنگ ایران و عراق و برای "پاک سازی" زندانها و حل یک شبه مسئله هزاران هزار زندانی سیاسی و ترساندن جامعه بود! سه دهه قبل خاوران بیابان گمنام و متروکی بود که سران جمهوری اسلامی فکر میکردند، دور از چشم مردم میتوانند آثار جنایت و کشتارشان را در آنجا پنهان کنند. اما دیری نپایید و خیلی زود این محل توسط مردم و خانواده جانباختگان کشف و به گورستان کمونیست ها منصوب شد. بیابان متروکی که قرار بود مخفیگاه آثار شکل گیری حاکمیت اسلام باشد، توسط صدها و صدها خانواده ای که در زیر تله های خاک بدنبال باقیمانده اجساد عزیزانشان میگشتند، اکنون به محل همبستگی و اتحاد مبارزاتی تبدیل شده است. از آن سال تا به امروز مبارزه ای بیوقفه برای زنده نگاهداشتن خاوران، جانباختگانش و آرزوی به زیر کشاندن و به محاکمه کشاندن سازندگان این هالوکاست اسلامی در جریان است. هر سال مخفیانه و آشکارا علیرغم فشار قداره بندان اسلامی خانواده قربانیان و مردم در این محل اجتماع کرده و یاد عزیزانشان را گرامی داشته اند. خاوران اکنون آشویتس جمهوری اسلامی و نماد به محاکمه کشاندن سران جمهوری اسلامی و کیفر خواست مردم تشنه آزادی است. خاوران پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. تقلاهای مذبوحانه و پنهانکاریهای ناشیانه جمهوری اسلامی برای گم و گور کردن آثار یکی از بزرگترین مقاطع جنایتکاری جمهوری اسلامی فایده ای نداشته و ندارد. خاوران پابرجا و پایدار یکی از مهترین سندهای جنایات جمهوری اسلامی است که سران جمهوری اسلامی باید در مقابل آن پاسخگو باشند.

جوانان و زندانیانی که تابستان ٦۷ در جوخه های اعدامهای جمعی و شبانه در دسته های صدها و دهها نفره با پیکرهای شکنجه شده به قتل رسیدند، جرمی جز مخالفت با شکلگیری همین حکومت فقر و خفقان اسلامی را نداشتند. اینها کمونیست ها و آزادیخواهانی بودند که در راه مقاومت در مقابل شکل گیری یک حکومت ضد بشری اسلامی جانباختند. خاوران از مراکز و بناهای مهم، بازگو کننده مقطع مهمی از تاریخ شکل گیری جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی در مقابل آن و گورستان هزاران هزار جانباخته عزیز و گرامی راه سوسیالیسم و آزادی است. مبارزه ای که این عزیزان مبشر آن بودند، در ابعادی گسترده تر ادامه دارد. یادشان گرامی باد!

چند سال قبل نوشتم، "دور نیست آن روزی که سران جمهوری اسلامی به جرم کارنامه سراسر جنایات و ننگین همه دوران حاکمیتشان به سزای اعمالشان میرسند". به نظرم آن روز بسیار نزدیکتر شده است. جمهوری اسلامی زیر ضرب مبارزات گسترده و جنبش سرنگونی قدرتمند به پایان عمرش نزدیک شده است. سران این نظام مخوف اسلامی و همه جانیان و قاتلان او همانند حمید نوری به سزای اعماشان خواهند رسید.*   

مرداد ۱۴۰۱      

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است