درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ابراهیم علیزاده مسئول جان اعضای حزب کمونیست ایران و کومه له است.

✍️ناصر زمانی

روز یکشنبه ۱۶ مرداد تعدادی از اعضای حزب کمونیست ایران پس از برگشت از شهر سلیمانیه به اردوگاه زرگویز واقع در اطراف شهر سلیمانیه، از طرف منشعبین از حزب کمونیست ایران و کومه له در جلو درب روابط عمومی از ورود این رفقا به داخل اردوگاه و محل زندگیشان جلوکیری و ممانعت به عمل میاید. برای پیگیری این مسئله نیز تعدادی دیگیر از رفقای ما که در همین اردوگاه حضور داشتن برای دنبال کردن همین موضوع هنگامی که به درب روابط عمومی مراجعه میکنند متاسفانه از ورود این رفقا نیز جلوگیری بعمل می آید و نهایتن به اطلاع این رفقا میرسانند که رهبری منشعبین ابراهیم علیزاده دستور داده که از ورود رفقای ما به داخل اردوگاه که محل زندگی این رفقای ما است، ممانعت بعمل آید و به شهر سلیمانیه نقل مکان کنند. این در حالی انجام میگیرد که قبلن هیچ توافق و یا دیالوگی سالم پیرامون امکانات این تشکیلات که به دو طرف تعلق دارد صورت نگرفته است.

همه میدانند که رهبری حزب کمونیست ایران و کومه له بارها هم بصورت علنی و هم در جلسات حزبی به کرات گفته ایم ما نیز به عنوان اعضای این حزب سالیان است که ما همگی با هم در ساختن اردوگاه و تهیه کل امکانات حزب و کومه له شریک بوده ایم و تنها پروسه ای که میتواند متدمدنانه راهکار واقعی باشد نشست و دیالوگ متمدنانه حول امکانات مالی این تشکیلات از تمام جوانب است. متاسفانه نامه داخلی دبیر خانه کومه له به امضای جمال بزرگپور اولین تهدیداتی بود که افکار عمومی از این مسئله آگاهند. اگرچه این تهدیدات بعدن با تلاش جناح منشعب و شخص ایراهیم علیزاده روبه جامعه هم نتوانست توجیه گر این سطح از تهدیدات این جریان را از دیده عموم مخفی نگه دارد، امروز دیگر آنها نمیتوانند مدعی این باشند که این تهدیدات نه تنها واقعی بوده و هست نه تنها هزینه ناچیز ماهیانه ی این رفقا از طرف منشعبین قطع شده است بلکه از طرف دیگر دیروز یکشنبه این اقدام بطور عملی خود را نشان داده و آگاهانه با جان چند نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب و کومه له از نظر امنیتی بازی می کنند. مطمئنن مسئولیت جان رفقای ما مستقیم به عهده تمام جناح منشعب و در راس همه آنها، شخص ابراهیم علیزاده است.

ما اعضای حزب کمونیست ایران بارها اعلام کرده ایم تنها راه طی کردن یک پروسه سالم و کاملن دمکراتیک دیالوگ است که میتواند از هر نوع خطر جانی و امنیتی جلوگیری بعمل بیاورد، اما متاسفانه باید گفت بعد از ماهها علیرغم هر ادعای در حرف از جانب رهبری منشعبین این مسئله پشت گوش انداخته شده و بارها رفقای ما را تهدید کرده اند و از تن دادن به یک فضای متمدنانه برای گفتگوی سالم سر باز زده اند. ما به عنوان یک جریان کمونیستی که از تمام دستاوردهای و تاریخ پر افتخار حزب کمونیست ایران و کومه له دفاع میکنیم و با اتکا به فرهنگ مبارزاتی این تشکیلات کماکان بر یک دیالوگ و گفتگوی سازنده شفاف و متمدنانه به دور از هر نوع فضاسازی های غیر سیاسی که جان رفقای ما را مورد خطر قرار دهد، روبه جامعه پافشاری میکنیم.

۸ آگوست ۲۰۲۲

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است