درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اطلاعیه شمارە ٢ کمیته مرکزی کومه له

در مورد اصرار رهبری جریان انشعابی بر ادامه رفتارهای غیرانسانی

همانطور که قبلا به اطلاع رساندیم اکنون سه روز است جریان انشعابی با ممانعت از ورود رفقای ما به خانه و محل زندگی شان در اردوگاه زرگویز شرایط غیر انسانی را به رفقای ما تحمیل کرده اند. رفقای ما در شرایطی که حتی از دسترسی به وسایل شخصی خود هم منع شده اند سه شبانه روز را در محوطه جلو روابط عمومی زرگویز سپری کرده اند. اگر چه در طی چند روز گذشته این رفتار به غایت غیر انسانی رهبری جریان انشعابی با انزجار برخی از سازمانهای سیاسی و جمعیت وسیعی از انسانهای مبارز و آزاده در داخل و خارج از کشور و بویژه در شهرهای کردستان ایران مواجه شده است، اما رهبری این جریان همچنان بر ادامه رفتار غیر انسانی خود پافشاری می کند و به رفقای ما اجازه ورود به خانه های خود در اردوگاه را نمی دهد. نگاهی به اطلاعیه دبیرخانه جریان انشعابی و مسکوت گذاشتن این واقعه تأسف برانگیز معنایی جز دهن کجی آشکار به افکار عمومی و پافشاری بر ادامه این رفتار غیر انسانی ندارد.

رهبری جریان انشعابی به رغم در پیش گرفتن این روشهای ضد دمکراتیک و غیر انسانی که در تقابل کامل با سنت های پیشرو و انقلابی کومه له و حزب کمونیست ایران قرار دارند، هنوز هم عوامفریبانه اعلام می دارند انشعابی را که با برگزاری کنگره جناحی و منع نیمی از اعضای تشکیلات از شرکت در آن از حزب کمونیست ایران و کومه له سازمان دادند برایشان قابل "درک" نیست. این جریان بعد از انشعاب از حزب کمونیست ایران و کومه له بسرعت به مواضع سیاسی روند سوسیالیستی که رسما مخالف حزب کمونیست ایران و برنامه آن و مخالف استراتژی سوسیالیستی کومه له در جنبش انقلابی کردستان بود پیوست و اکنون با مواضع ناسیونالیستی و سوسیال دمکراتیکی که دارد مسیر نزدیکی با دوشاخه سازمان زحمتکشان را در پیش گرفته است. در پیش گرفتن این سیاستها از جانب جریان انشعابی چیزی جز شکست و ناکامی در شهرهای کردستان برای آنان بدنبال نداشته است. فعالین آگاه و کمونیست در شهرهای کردستان که با پیشینه سیاست های حزب کمونیست و کومه له آشنایی دارند در ابعاد وسیعی از این جریان فاصله گرفته اند. بنابراین برای ما نه تنها انشعاب این جریان قابل درک است، بلکه تشنج آفرینی و در پیش گرفتن رفتارهای غیر انسانی آنها نیز کاملا قابل توضیح است. رهبری جریان انشعابی می خواهد شکست آشکار و ناکامی های سیاسی خود در داخل شهرهای کردستان و تأثیرات روانی آن بر صفوفش را با باصطلاح قدرقدرتی و تشنج آفرینی در اردوگاه و تبلیغات هیستریک در شبکه های اجتماعی جبران کند.

رهبری جریان انشعابی به خیال واهی خود با مصادره کامل امکانات مالی و ملزومات فعالیت سیاسی این تشکیلات می تواند مانع پیشبرد فعالیت کمونیستی ما شود. ما همانطور که قبلا نیز تأکید کرده ایم با تکیه بر عزم و اراده انقلابی اعضا و دوستداران حزب و کومه له، ادامه کاری فعالیت های کومه له و حزب کمونیست ایران را تضمین می کنیم. ما ضمن محکوم کردن این روش ضد دمکراتیک و نامسئولانه ی رهبری جریان انشعابی همچنان بر این باوریم که اردوگاه و کلیۀ اموال و دارائی های حزب کمونیست ایران و کومه له محصول فعالیت مشترک بیش از چهل ساله هر دو جناح حزب بوده و مستقل از ماهیت اختلافات سیاسی و یا قضاوتی که  در مورد همدیگر داریم، این امکانات باید جهت ادامه فعالیت به هر دو طرف اختصاص یابد.

رهبری جریان انشعابی تاکنون بارها اعلام کرده اند که ادامه کاری فعالیت ما در کردستان عراق به عنوان یک جریان سیاسی به کسب اجازه از حکومت اقلیم کردستان نیاز دارد و در حوزه اختیارات آنها نیست. این در حالی است که مسئولین بخش روابط عمومی اتحادیه میهنی کردستان بارها در دیدارهای رسمی با هیئت های کمیته مرکزی کومه له اعلام کرده اند که در صورتی که شما دو طرف بر سر ماندن در اردوگاه با هم به توافق برسید ما با آن مشکلی نخواهیم داشت. رهبری جریان انشعابی با تکرار این ادعا تلاش می کند از زیر بار مسئولیت مصادره و غصب امکانات این تشکیلات و وضعیتی که به بار آورده است شانه خالی کند. با اینحال در این تردیدی نیست که اتحادیه میهنی به دلایل مختلف و در عمل دست جریان انشعابی را در پیشبرد نقشه هایش باز گذاشته است.

ما بار دیگر به رهبری جریان انشعابی و شخص ابراهیم علیزاده اعلام می کنیم که با رفع ممانعت از ورود رفقای ما به خانه ها و محلی زندگی شان به تشنج آفرینی پایان داده تا بیش از این برای رسانه های تبلیغاتی اداره اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی خوراک تبلیغی فراهم نکنند. رفع ممانعت از ورود رفقای ما به خانه هایشان کمک می کند تا فضای مناسب برای حل این بحران فراهم آید. می توانیم با هم به توافق برسیم که با خارج شدن رفقای ما از اردوگاه، گفتگو برای تقسیم امکانات فعالیت سیاسی این تشکیلات را آغاز کنیم.

در پایان از همه اعضا و دوستداران حزب می خواهیم که با متانت و بردباری کامل به بحران پیش آمده برخورد نمایند، در دام تبلیغات هیستریک جریان انشعابی گرفتار نیایند و از هرگونه تبلیغات و اظهار نظری که به فضا و فرهنگ سیاسی سالم و پیشرو لطمه می زند بطور اکید پرهیز کنند و در موارد لازم در چهار چوب مواضع رسمی کومه له و حزب کمونیست ایران به روشنگری بپردازند.

کمیته مرکزی کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

۹ اوت ۲۰۲۲

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است