درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

چند نکته در مورد خودکشی ها

سلام به همه شما عزیزان. با درود به مبارزه و اتحادتان برای برگرداندن دوست گرامی آقای بخشی و گرفتن بقیه مطالبات زمین مانده تان. مطلبی از یکی از مخاطبان در مورد خودکشی در کانال خواندم. چند نکته در این زمینه دارم که توجه مخاطبین شما را به آن جلب میکنم:

یکم، خودکشی الزاما و همیشه کارگری طبقاتی نیست. خودکشی یک بلیه و مشکل در جامعه است. آمارهای دولتی چند سال قبل اینه که سالی بالاتر از ۱۰۰۰۰۰ نفر دست به خودکشی میزنند. زن و مرد، پیر و جوان، مرتبا هم سن اقدام به خودکشی کم شده. حتما بخش زیادی یا مهمی از کارگران و خانواده های کارگری یا مردمی هستند که از زندگی ساقط شدند ولی مختص به کارگران نیست.

دوم، خودکشی را بعنوان اعتراض تقدیس نکنیم. این سیاست کارگران نیست. کارگران از زندگی و شادی و رفاه و خوشبختی همه حرف میزنند نه خودکشی بعنوان اعتراض و نابودی خود. خودکشی اعتراض نیست، انتحار است. تقدیس خودکشی به نام اعتراض با برعکس فقط بدلیل استیصال، صورت مسئله را غیر اجتماعی و ساده میکند. موضوع جان انسان است باید مواظب باشیم یک فاجعه را به یک عمل اعتراضی کاهش ندیم چون آنوقت جوابمان هم مثل تعریفمان محدود میشود.

سوم، خودکشی بالاخره دلیلی دارد، انگیزه ای دارد و مسببین آن باید روشن باشند. فرد در یک لحظه خودکشی میکند اما ان کس یا کسانی که وی را به ایستگاه خودکشی رساندند چه کسانی هستند؟ کارفرما، دولت، شوهر، پدر، مادر، خانواده، فرهنگ حاکم، قوانین، ... من براین باورم که خودکشی با قتل فرقی ندارد. تفاوت قتل و خودکشی اینست که عمل توسط افراد مختلف انجام میشود. اما اگر من کاری کنم که شما بدست خودت در محوطه کارخانه خودت را حلق آویز کنی، تو مسئولی یا من؟ مسئولیت جان آدمها که مثل برگ خزان بدلیل خودکشی می افتند، نظام و دولتی است که جز خون و قتل و تبعیض چیزی نمی شناسد. آدرس اشتباه ندهیم.

چهارم، کارگران عمری صندوق داشتند و دارند و این توصیه کمکی به کسی نمی کند. من موافقم که کارگران باید در مناسبات خودشان با صندوق و روشهای دیگر دست همدیگر را بگیرند. این کار در خون ما و فرهنگ طبقه کارگر است. اما دولت چی شد؟ کارفرما چی شد؟ رفقا و همکاران ما در هفت تپه چرا و به چه دلیل خودکشی کردند؟ غیر از فشارهای اسدبیگی و حمایت دولت از کارفرما بود؟ پس چرا قاتل اصلی برود دنبال کارش و ما کارگران فقط صندوق بزاریم؟ این جواب نیست یا جوابی ناقص است.

پنجم، خودکشی فریاد طبقاتی نیست، آوار جامعه ناسالم و تبعیض گر است که روی سر همه طبقات بدرجات مختلف می ریزد. کارگران مسبب هر مشکلی در جامعه را نظم کنونی و سرمایه داری میدانند. این درست است اما کارگران هر عامی را به خاص هم ترجمه میکنند. جواب کارگران باید نظامی باشد که خودکشی در آن نادر است و جان انسان و حیات انسان حرمت دارد. تقدیس خودکشی و تبدیل آن به پرچم اعتراضی به مذهب و روایات مذهبی نزدیکتر است تا به مبارزه رهائی بخش کارگری برای آزادی همگانی.

پیام دریافتی از مخاطبان کانال - ستون آزاد نظریات

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است