درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

علیه اعدام و حکومت صد هزار اعدام و در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هم صدا شویم!

مردم آزادیخواه گوتنبرگ!

اعدام شنیع ترین شکل آدم کشی رسمی و قانونی دولتها است.اعدام ابزاری برای ارعاب و به تمکین واداشتن مردم، مخالفین سیاسی و معترضین به حکومت جنایتکاران سرمایه است. تاریخ اعدام، تاریخ قتل و جنایات طبقات حاکم برای حفاظت از جوامع طبقاتی است که بنام قانون و "امنیت جامعه" انجام میشود. روز جهانی مبارزه علیه اعدام، مناسبتی است که با خواست لغو این این قتل عمد دولتی و شنیع، این بازماندۀ عهد بربریت به خیابان بیائیم و رژیم اسلامی سمبل اعدام را محکوم کرده و صدای صدها زندانی باشیم که در معرض خطر اعدام قرار دارند.

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ همه آزادیخواهان را  به میتینگ اعتراضی علیه حکومت صد هزار اعدام فرا می خواند.  علیه اعدام و حکومت سمبل اعدام و درحمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به خیابان بیاییم و با خواست الغای اعدام ، محاکمه سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران و خواست آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی همصدا می شویم. 

زمان شنبه 12 اکتبر ساعت 14.00
Kungsportsplatsen 
مقابل سالوهالن

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ سوئد

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است