درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

فراخوان مشترک 

در تظاهرات 29 ماه مه 2018 در حمایت از جنبش کارگری در ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی دراجلاس سالیانه" سازمان جهانی کار" در ژنو شرکت کنیم! 

ما ضمن اعتراض به حضور كارگزاران رژيم ايران تحت پوشش نماينده كارگران در اجلاس و هم چنين در اعتراض به سركوب تشكلات و فعالین كارگری و ممانعت از ايجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری و نیز اعتراض به سازمان جهانی کار بدلیل تداوم سیاستی که عملا به معنای همکاری با رژیم در زیر پا گذاشتن حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری درایران است، اقدام به اعتراض از جمله از طریق برگزاری  آکسیون در مقر سازمان جهانی کار در ژنو خواهیم کرد. کلکتیو سندیکایی فرانسه فراخوان تظاهرات برای حمایت از کارگران ایران در ژنو را داده اند. ما از همه مدافعين كارگران، نيروهای آزادی خواه و سوسياليست دعوت می كنيم در تظاهرات 29 ماه مه 2018 از ساعت 12 تا 15در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو شرکت کنند، و نسبت به  زیر پا گذاشته شدن حقوق کارگران ایران توسط رژیم اسلامی ایران و حضور نمایندگان رژِیم جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار صدای اعتراضی خود را بلند كنند.

"شبکۀ کنش مشترک"

خرداد 1397 -  مه 2018

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

انجمن سوسیالیستها در سوئد

شبکه فعالین کارگری در دفاع از مطالبات کارگران در ایران- کلگری کانادا

شورای هماهنگی علیه کشتارهای جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران )

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن

کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین

کانون سیاسی پناهندگان – مونستر

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست - هانوفر آلمان

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی- برلین

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – شیکاگو

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – فرنکفورت

گروه دوستی ایران و آلمان- اشتوتگارت

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

www.koneshmoshtark.com

hamzamani.etrazaat@gmail.com

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است