درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

حمله دولت فاشیستی ترکیه به شمال سوریه اقدامی جنایتکارانه است و باید فورا متوقف شود

یکبار دیگرمردم تحت سلطه وستم کردستان سوریه آماج حملات نظامی وجنایتکارانه نیروهای ارتجاعی و دولت های متجاوز قرار گرفتند. نحوه برخورد دولت‌های مرتجع در منطقه و امپریالیست‌ها نسبت به سرنوشت مردم کردستان و شمال سوریه  نشان داد و عملا ثابت کرد که کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان و از جمله کردستان تنها باید به نیروی خویش و حمایت و پشتیبانی زحمتکشان و آزادیخواهان جهان متکی باشند .راه نجات دیگری وجود ندارد. شورای استکهلم خود را در کنار مقاومت توده های تحت ستم و متکی به خود می‌داند و برای رساندن صدا و پیام این مقاومت تلاش میکند.

شنبه ۱۲ اکتبر ساعت ۱۳ تظاهراتی در نورابان توریت برگزار میشود . شورا در راستای دفاع از مقاومت در مقابل حمله دولت فاشیستی ترکیه در این تظاهرات شرکت میکند و از همه آزادیخواهان میخواهد تا در این اکسیون  با ما همراه شوند.

سرنگون باد حاکمیت سرمایه داری و دولت فاشیستی اردوغان

جنگ علیه مردم شمال سوریه باید فورا متوقف شود

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

پیروزی درگرو اتکا به نیروی خویش و همبستگی با زحمتکشان جهان است

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است