درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اجتماع کارگران نفت در تهران سرکوب شد

۶۷ کارگر معترض بازداشت شدند

بدنبال چند بار تغییر در تاریخ اجتماع کارگران و کارکنان رسمی نفت و انتظار برای اجرای وعده های وزیر و مقامات و وزارت نفت، نهایتا از روزهای قبل فشار اعتراضی کارگران به تصمیم به برگزاری اجتماع در ۱۲ شهریور مقابل وزارت نفت در تهران و حمایت در سکوهای عملیاتی منجر شد. امروز ۱۲ شهریور کارگران و کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل وزارت نفت در تهران دست به تجمع زدند اما قبل از شکلگیری کامل این اجتماع پلیس امنیت و نیروی انتظامی که کل منطقه را قرق کرده بودند مبادرت به بازداشت گسترده کارگران کردند. بنا به آمار و اخبار ۶۷ نفر از کارگران نفت در اجتماع امروز بازداشت شدند که بخش مهم آنها به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت قندی منتقل شدند. از ساعت ۱۴ تعدادی از بازداشتی ها با اخذ تعهد که احتمالا مضمون آن عدم تجمع مجدد باشد، آزاد شدند و وعده دادند که مابقی بازداشتی ها نیز همین امروز آزاد میشوند. کارگران نفت خواهان اجرای کامل و بدون تبعیض ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند.

حزب کمونیست کارگری حکمتیست از اعتراض برحق کارگران نفت حمایت و تلاشهای مختلف برای عدم برگزاری تجمع و همینطور سرکوب تجمع و بازداشت کارگران را محکوم میکند. تجربه عینی کارگران میگوید که دالانها تاکنون جوابی نداده است، دید و بازدیدها در کریدورهای مجلس تنها به سکوت و انتظار کارگران منجر شده است. نفس اعتراض و تجمع کارگران نفت و سکوهای عملیاتی تولید و استخراج و بارگیری تعیین کننده و کلیدی است. تحرک کارگر نفت امید در جامعه را تقویت و انتظارات را بالا می برد. ممانعت ٰسرکوبگران از اجتماع و اعتراض کارگران نفت گویای این واقعیت است.

کارگران بازداشتی باید فورا آزاد شوند. اهرمی که نفتی ها در دست دارند میتواند کوه را از جا بکند. جامعه و کارگران بخشهای مختلف از هر حرکت جدی و پیش برنده کارگران نفت بشدت استقبال میکند. درود بر رزم و اتحاد و اعتراض کارگران نفت.

مرگ بر جمهوری اسلامی

آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

 12   شهریور ۱۴۰۱ ۳ سپتامبر ۲۰۲۲

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است