درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

زنده باد خودمدیریتی روژآوا

با تهاجم نظامی رژیم فاشیستی ترکیه به کردستان درشمال سوریه ، موج عظیمی از جنبش آزادیخواهی در سراسرجهان درحمایت از روژآوا و همبستگی با آن براه افتاد. دولت اردوغان درترکیه درعین حال که اهداف چند گانه ای را در این تهاجم تعققیب می کند ولی قبل از هر چیزدو نکته دراستراتژی سرمایه جهانی دراین تهاجم برجسته است : تغییرات در جغرافیای سیاسی منطقه پس از ماندن بشار اسد و صلح در سوریه و نیزمهمترین مسئله از بین بردن خود مدیریتی  روژآوا در کردستان سوریه می باشد. خود مدیریتی روژآوا برهمزیستی مردمی اتکا داشته است که در آن رفع انواع تبعیض مذهبی ، نژادی و جنسیتی برجسته بوده است. مسلمان و مسیحی وایزدی، کرد و عرب و ترکمن ، آسوری و ارمنی با هم مشترکن زندگی کرده اند. نقش فعال زنان و دختران روژآوا دراداره امورجامعه ومبارزه برعلیه انواع تبعیض های نظام مردسالاری بر کسی پوشیده نیست. این آن جغرافیایی است که در استراتژی جهانی سرمایه داری جایی ندارد و می بایست پاک شود.درتحقق چنین هدفی دولت ترکیه جایگاه ویژه ای داشت که در عین حال تلاش دارد ازاین تهاجم فاشیستی برای عملی ساختن اهداف خویش در منطقه نیزاستفاده برد. دولت اردوغان ضمن اینکه عضو ناتو ودومین ارتش آن است ودر استراتژی منطقه ای سرمایه جهانی شریک است، نه فقط با دولت امریکا با دولت روسیه هم مناسباتی دارد ودرعین حال رابطه تنگاتنگی با داعش داشته است. بر کسی پوشیده نیست که یکی از مراکز سازماندهی داعش ترکیه بود که نیروی خود را از اروپا و امریکا به آنجا وارد کرد. معاملات نفت و اسلحه وتجهیزات پزشکی بین حزب حاکم ترکیه که اخوان المسلمین است وبرادرش سلفیست های داعش غیر قابل انکار است. در استراتژی سرمایه داری برای تغییرات جغرافیایی نیروهای ارتجاعی داعش و ارتش آزاد سوریه والنصرو حشد الشعبی و حوثی ها می بایست به پایگاه هایشان برگردند و در نیروهای نظامی دولت های ارتجاعی منطقه دوباره ادغام شوند وساکنان محل نیز از هم جدا و طبق نقشه عمل دولت های سرمایه داری اسکان یابند. تحولات شمال افریقا که به سوریه رسید انواع گروههای ارتجاعی توسط دولت های سرمایه داری سازمان داده شدند تا هیچ تحولی در منطقه به نفع جوامع بشری صورت نگیرد. اما شکل گیری روژآوا در منطقه استثنایی بود که خارج چشم سرمایه جهانی وسیاست هایش شد. روژآوا تنها نیست واکنون که در چهارگوشه جهان در خاورمیانه و مشخصن عراق و لبنان ، آسیا و افریقا ، امریکای لاتین و اروپا موج های اعتراضی جنبش ضد سرمایه داری در حال گسترش است، بر هم زدن استراتژی سرمایه داری جهانی با حمایت ازروژآوا ودر دفاع از خود مدیریتی روژآوا تقویت می یابد و افقی دیگر از هدایت و اداره جامعه با شرکت و دخالت شهروندان و به نفع همگان را نوید دهد.

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی ضد سرمایه داری

کانون کارگران سوسیالیست

نوامبر 2019

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است