درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

به درود ژینا گیان، مهسای جوان !

رحمان حسین زاده

مهسای ۲۲ ساله، مهسای جوان سرشار از امید به زندگی، زیر ضرب جلادان اسلامی، جان گرانقدرش را داد، اما جان تازه ای به جنبش آزادیخواهانه علیه آپارتايد جنسی و حجاب اسلامی و جمهوری اسلامی بخشید.

مهسای الهام بخش!

تو زنده ای در خروش عظیم مردم برای جارو کردن حکومت قاتلان شما و هزاران مثل شما. سرآغاز این خروش مجدد را شب گذشته‌ آزادیخواهان تهران در اطراف بیمارستان کسرا و امروز مردم جسور سقز و سنندج ، در اجتماعات جسورانه پی افکندند. فردا یکشنبه و روزهای آينده، می‌تواند و لازمست به تداوم‌ اعتراضات کوبنده و گسترده تبدیل کنیم. دوره تعیین تکلیف قطعی بارژیم قاتل مهساها و همه عزیزانمان است. اراده متحدانه مان را به میدان بکشیم.

جسم مهسای عزیز امروز در اجتماع بزرگ و شایسته مردم سقز به خاک سپرده شد، اما نام مهسا اکنون نماد همبستگی مبارزاتی در سراسر ایران و در قلب اکثریت عظیم مردم و بر تارک جنبش آزادیخواهانه مردم ایران نقش بست.

هزاران بار به درود مهسای جوان و الهام بخش!

شهریور ١٤٠١

***

تراژدی مرگ مهسا اعتراضات کوبنده میطلبد!

رحمان حسین زاده

بغضها ترکیده، خشمها در فورانند.اما کافی نیست. بغض و خشم را به اراده و اعتراض باید تبدیل کرد.

مردم!

تراژدی مرگ مهسا امینی اعتراضات کوبنده از سقز و سنندج وتهران، و دیگر شهرها، تا خارج کشور را علیه حکومت جلادان می‌طلبد. این جنایت عریان، این قتل عمد و ترورسیاه از ما آزادیخواهان پاسخ میطلبد.این تسکین دهنده ترین همدردی با خانواده و بستگان و دوستان و آشنايان مهسای عزیز و از دست رفته است. بجنبیم.

ننگ و نفرت بر جلادان

مرگ بر جمهوری انسان کش اسلامی

یادش گرامی

شهریور ١٤٠١

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است