یʝی ی

ی یی

 

Ӂ

ی 10000 ی ی ی 1939-1942                        

Ӂ   .

ѐ

ѐ

Dž ѐ ی ی

ی  ی

ی

ی ی یی

ی

 

ی یی

ی ی

ی҅

ی ی ی

ی ی

ʘ ی

ѐ ی

ی Ә 

ی

ی  

  Ӂ

ی ی

ی یی х

ی ی ی ѐ ی

ی ی ی ی ی

Ә ʁ υ

یی ̅

ی ی ۀ ی ی

ی ۀ   ی ی ی

ی

یی

ޅ ی  

ی

ی

ی

ǘ ی ی ی

ǘ ʅ

ی

Ϙ ی

Ϙ х Ϙ ی

ی ی

ی ʅ ی

ی ی ۀ ی

یی

یی

ی ی ی

ی ی ی

ی

ی ی

ی   ی

ی

Dž

Dž

ی ی

ی ی

Dž

ی ی

ی ی یی ی ی

Dž. Dž

ی ی

ی

ی

ʐ Dž 

ی ǘی ǘ

ј

捘 ԅ

  ʘ   

   

ی ی ۀ

ی 2008

یی 5

یی   6

www.farah-notash.com

: ʐ ی 220 یی ی

Ӂ : یی یʐی  ی

ǘ: ی ی ی ی ی ϐی ی .

ی ϡ