درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ویژگیهای خاص! جنبش به میدان آمده در ایران

جنبشی که شعار زن، زندگی، آزادی را

به معنایی رهائی از ستم و نابرابریها،

برای جهل زدائی. و کوتاه کردن دست مذهب از جامعه و زندگی خصوصی مردم، تبدیل به  شعار عمومی در ایران کرده‌ است....

*ویژگیهای خاص این جنبش که به اعتراض قتل مهسا امینیژینا شکل گرفت و تبدیل به یک جنبش تعرضی سراسری در ایران  شده است.....

*جنبشی که زنانه وضداقتدار است

 پیشرو و انسانی ست

جنبشی تعرضی بدور از هر گونه شعار واپسگرایانه.....

*ویژگی دیگر  دراین جنبش! پشتیبانی مردان است که دیدنی ست...

*این جنبش عمومی ست، ما شاهد وجود بچه های زیر هیجده سال در این جنبش هستیم وجود زنان میانه سال با دختر جوان و جسور که  اعتراضات را پیش می بردند ....

*ویژگی دیگر این جنبش جدا از برابری طلبی، 

اجازه ندادند  به  احزاب راست پرو غرب، و گرایشات ارتجاعی چون فرد پرستی و واپسگرایان، خودشان با آنها تداعی کنند....

*این جنبش خواهان تغییر است رفرمیست نیست،  انقلابی ست و تغییر ریشه‌ی می خواهد در پی ریشه کن کردن ارتجاع از  نوع شیخ و شاه ست، برای رفع هرگونه  تبعیض....

  *این جنبش بی رهبر نیست و رهبر آن جمعی و برخاست از دل همین طغیان اجتماعی زنانه است که برای  اولین بار نه تنها در تاریخ ایران بلکه در خاورمیانه بی نظیر است. تصویری از آگاهی سیاسی و قدرت زنان در ایران...

 *جنبشی بدور از قومیت و نژاد، یا باوری خاص، بلکه کاملا انسانی، با نگاهی‌ رو به جلو و تعرضی.

*جنبشی برای آزادی زن و رفع تبعیض جنسیتی با احترام به ارزشهای انسانی...

*جنبشی که در آن فرد پرستان و مرتجعین  نقشی نداشتند  

جنبشی متفاوت و پیشرو  که با یک رهبری خاص و جمعی  توانست نه تنها جمهوری اسلامی را به چالش بکشد بلکه تصویری از یک جنبش  انسانی  و برابری طلبانه را به جهانیان عرضه‌ کند .... 

با این باور که انقلاب این بار در ایران زنانه است و زنان رهبری این انقلاب را عهددارند...

۲۲سپتامبر.۲۰۲۲میلادی شمی صلواتی

#مهساامینی #شمی_صلواتی #مهسا_امینی

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است