درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ضرورت توجه به کارکنان کنتور خوان ادارات خدمات رسان

در ادارات خدمات رسان کارکنانی هستند که بسیار مظلوم و گمنام اند و اکثر فشارهای کاری و روانی محیط کار بر عهده این افراد است ، این نیروها غالبا از طرف کارفرما و پیمانکار مورد اجحاف و کم مهری قرار می گیرند و فعالیت و کار انها کمتر مورد توجه مافوقان خودشان قرار می گیرد و مدیران همیشه با چشم بدهکار به این افراد می نگرند.

·         فعالیت افراد کنتور خوان و سختی و دشواری کار انان شاید برای همه قابل لمس و هضم نباشد اما پیمودن روزانه حداقل 10کیلومتر با پای پیادە و کار در سرمای شدید زمستان و گرمای سوزان تابستان و جوابگو بودن حداقل 300ارباب رجوع در روز و انجام فعالیت در شرایط نامناسب و حاد جوی از قبیل طوفان و ریزگردها و برخورد با افراد متفاوت تنها بخشی از رنجی است که این کارکنان با ان مواجه اند و دست و پنجه نرم می کنند.

·         علی رغم سنگینی کار و محدودیت ها کنتور خوانها از حداقل بگیران سازمانها و ادارات مطبوع خودشان می باشند و هیچ موقع دستمزد و درامد این افراد با کارایی و بهره وری انان همخوانی نداشته و انچه که دریافت می نمایند قابل قیاس با نقششان در پیشبردامورات محوله و اهداف سازمانی نیست.

·         قابل ذکر است اکثر کنتور خوانها در ادارات دولتی علی رغم فعالیت مستمر دارای قرارداد موقت می باشند و فاقد هرگونه پشتوانه و امنیت شغلی هستند همین امر، وازدیاد نیروی فعال بیکار و جویای کار موجب شده که از این نیروها در راستای منافع سازمانی ودر قالب نیروی حجمی استفاده و از لحاظ حق و حقوق به این نیروها چهاچوب های معقول رعایت نمی گردد.

·         اگرچە طبق قانون کار در محیط هایی که عوامل فیزیکی شیمیایی و مکانیکی و بیولوژیکی غیراستاندارد باشد و در اثر اشتغال کارگر تنشی بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) برای وی ایجاد نماید ان کار جزو کارهای سخت و زیان اور قلمداد می گردد ، متاسفانە کار کنتور خوانی بە دلیل عدم گردش شغلی در محیط کار و فشارهای مستمر و مشقت ها و دشواری هایی که دارد و اگرچه از شرایط کارهای سخت و زیان اور هم برخوردار می باشد تاکنون جزو کارهای سخت و زیان اور محسوب نشده و مسولین امر هم در این راستا هیچگونه اقدامی انجام نداده اند.

·         متاسفانه پرداختن به این قبیل فعالیت ها تا کنون از چشم و گوش و هوش، رسانه ها غافل مانده است امید است اهتمام بیشتری به این قبیل موارد داده شود و مسولین و مدیرانی هم که با این نیروها سروکار دارند بازبینی ازنحوه رفتار و کردار و گفتار خود با این نیروها داشته باشند و در دفاع از خواسته ها و حق و حقوقشان گامهای جدی و استوار بردارند.

ارسالی از: یادگار فرجی کسنزان

برگرفته از سایت: "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" ـ

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است