درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

صدای مردم آزادیخواه ایران، علیه فقر و استبداد باشیم 

ایرانیان آزادیخواه!

با اعلام گرانی بنزین بار دیگر مردم آزادیخواه ایران علیه فقر، گرانی و استبداد جمهوری اسلامی، برای رفاه و آزادی و زندگی‌ شایسته در شهرهای مختلف ایران به میدان آمده‌اند و کل حاکمیت مستبد و استثمار گر را به چالش کشیده‌اند.

از روز جمعه تا اکنون سراسر ایران به مرکز جدال بورژوازی ایران و حکومتش با مردم آزادیخواه، با طبقه کارگر و اقشار زحمتکش جامعه تبدیل شده است. در این جدال برای رفاه و آزادی، جمهوری اسلامی با همه توان به مقابله با مردم حق طلب پرداخته است. آنها برای مقابله با مردم آزادیخواه علاوه بر گسیل همه نیروهای مسلح، گارد ضد شورش، جاسوسان و جیره خواران خود، مراکز اطلاعاتی و پلیسی،  صدا و سیما و همه ارگانهای تبلیغاتی خود را نیز بکار گرفته است. بعلاوه در بسیاری از شهرها عملا حکومت نظامی اعلام کرده‌اند، اینترنت در کل ایران از دیروز قطع و زمینه کشتار مردم آزادیخواه را در بی خبری از هم و برای نپیوستن بقیه مردم به اعتراضات، را هم فراهم کرده‌اند.

با همه این اقدامات وحشیانه، مردم آزادیخواه عقب ننشسته و اعتراض و جدال آنها در شهرهای مختلف بیش از پیش ادامه دارد.

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) شما مردم آزادیخواه در خارج کشور، نیروهای مترقی، همه اتحادیه‌های کارگری، نهادهای انسان دوست و مردم متمدن در جهان را به حمایت از مردم آزادیخواه ایران فرامیخواند. 

مردم آزادیخواه!

باید صدای این اعتراض میلیونی برای رفاه و سعادت و آزادی شد. باید همه شهرهای مهم جهان به میدان اعتراض ما علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از مردم آزادیخواه ایران، علیه گرانی، فقر و استثمار و استبداد تبدیل شود. همراه با مردم آزادیخواه ایران همه کشورها و شهرهای مهم جهان را به میدان کشمکش با جمهوری اسلامی و به حمایت از طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران تبدیل کنیم.

زنده باد آزادی و برابری

مرگ بر جمهوری اسلامی

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست ( خط رسمی)

١٧ نوامبر ٢٠١٩

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است