درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 


فراخوان به میتینگ همبستگی!

در همبستگی با مبارزات مردم در ایران و گرامیداشت جان باخته گان اعتراضات سراسری آبانماه!

به رزم متحدانه و شکوهمند مردم آزادیخواه، جوانان و زنان و مردان انقلابی درود میفرستیم. ‌جنبش توده‌ای علیه فقر و گرانی قدرتمند در سراسر ایران به میدان آمده است. ما آزادیخواهان، سرنگونی طلبان در شهر گوتنبرگ سوئد خود را در کنار اعتراضات برحق مردم در سراسر ایران می دانیم و با اعلام پشتیبانب از مبارزاتشان یاد جان باخته گان اعتراضات اخیر را گرامی میداریم.

 

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران ، از مردم آزادیخواه گوتنبرگ انتظار دارد که در این آکسیون همبستگی خود را همگام مبارزات مردم در ایران دانسته و با پشتیبانی خود ازمبارزات مردم علیه حکومت اسلامی شریک شوند و یاد جان باخته گان اعتراضات اخیر را گرامی دارند.

اعتراض کنند، حق دارند ساکت ننشینند، حق دارند نپذیرند و توی دهن حکومتی‌ها بزنند. نه فقط مصوبه گرانی بنزین باید لغو شود بلکه حکومت فقر و گرانی باید برود! مردم "آزادی، برابری و رفاه" میخواهند! پیش بسوی گسترش اعتراض و اعتصاب برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران!

زمان چهارشنبه 20 نوامبر ساعت 17.00

یرن توریت – گوتنبرگ   Järntorget

 

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ سوئد

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است