درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

قتل دولتی مهسا امینی را به جنبش سرنگونی رژیم تبدیل کنیم .

انسانهای آزادیخواه و مبارز

با کشته شدن مهساامینی بدست گزمه های رژیم آتش زیر خاکستر بجامانده  بیش ازچهاردهه

دستگیری وزندان وشکنجه واعدام اینک دوباره شعله ور شده وهمه فضای ایران را دربر گرفته.

خیزش بزرگ کنونی که درخط مقدم آن زنان قراردارند از پشتیبانی مردان برخورداراست.این جنبش

میرود که به حاکمیت  دیکتاتوری  رژیم خاتمه دهد.

شورا هم صدا وهمراه مردم بپا خواسته ایران از همه انسانهای آزادیخواه دعوت می کند تا در 

آکسیون اعتراضی که به همین منظور تدارک دیده شده  ودرروز یکشنبه 25 سپتامبر ساعت 3

در میدان برنزپارکن جنب مجسمه یوحنا شرکت نمایند .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگران ومردم درایران /گوتنبرگ سوئد

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است