درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

جنگ تازه آغاز شده است!

فاصلهها کوتاه میشود!

مردم! زنان و مردان آزادیخواه و برابری‌طلب ایران!

 دشمن نعره های پیروزی را سر داده است، اما ترس و هراس‌شان، از زخم‌های ما عمیق‌تر، و از دریای عظیم محرومیت ما، بیشتر است!

امروز، جانیان حاکم، از بغض های فروخفته مان، از سنگینی اندوه و مراسم گرامیداشت یاد عزیزان از دست رفته‌مان، از خشم و مشت های گره کرده مان، بیش از انفجار اعتراض دیروزمان، می ترسد!

وضع دشمن، که دیروز در بارگاه خود و در پناه توپ و تانک نعره می کشید و ما در خیابانها با دستهای خالی زندگی شان را چون جهنمی که سزاوارش بودند برسرشان خراب کردیم، امروز به مراتب بدتر و وخیم تر است! این را خودشان هم با هراس به هم گوشزد میکنند و بیش از همه فهمیده اند!

میدانند که فردا، با تعداد به مراتب بیشتر،در سراسر ایران، در کوچه و خیابان و محل کار و زندگی، مجهزتر، متحدتر، همبسته‌تر و سازمانیافته‌تر به میدان خواهیم آمد! ماشین سرکوب‌شان را در هم خواهیم شکست و اسرای‌ مان را از چنگال شان در خواهیم آورد!

میدانند هر بار ما متحد‌تر، قوی‌تر، متشکل تر، سازمان یافته‌تر برای آزادی، رفاه و سعادت همگانی، برای رهایی از بردگی و استبداد به میدان خواهیم آمد! در شوراها و مجامع عمومی و کانون ها و کمیته ها و اتحادیه ها و سازمانهای محل های کار و زندگی، مقدرات خود را خودمان بدست خواهیم گرفت!

به میدان خواهیم آمد! متحدانه و متشکل، اعمال قدرت خواهیم کرد!  کارشان را یکسره خواهیم کرد! این قدرت و توان ما را، دشمن از دیماه ۹۶ تا امروز دیده است! توحش افسارگسیخته اش در مقابله با فریاد و با دستان خالی ما، از این توان و قدرت ما است!  قدرت اتحاد و همبستگی و سازمانیابی خود برای اعمال قدرت توسط خودمان را، دشمن تجربه کرده است!  باید به قدرت خود، اعتماد و ایمان داشته باشیم!

کارگران کمونیست، دست‌اندرکاران اعتراضات!

شرط پیروزی، ایفای نقش شما، است!

متحد شوید، سازمان دهید، متحزب شوید، همگان را متحد و متشکل و متحزب کنید، و جنبش مان را به پیش برید و هدایت کنید!

آنها رفتنی و نظام‌شان مردنی است! 

فردا و آینده از آن ما است!

باید پیروز شویم!

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

۳ آذر ۱۳۹۸

۲۴ نوامبر ۲۰۱۹

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است