درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

شورای استکهلم همراه با احزاب و نيروهای چپ و کمونيست، روز جمعه 29 نوامبر در برابر سفارت تروريست های اسلامی ايران در استکهلم،تظاهراتی برگزار می کند!

آزاديخواهان و مبارزان!

توده های کارگر و زحمتکش در ايران با دستان خالی در برابر نيروهای تا دندان مسلح ارتجاع حاکم ايستاده اند و تا اينجا بيش از 200 کشته داده اند. وظيفه همگی فعالين سياسی و آزاديخواه رساندن صدای اعتراض و خشم توده های مردم بستوه آمده و جان برکف ايران به جهانيان است.

تظاهرات: جمعه 29 نوامبر ساعت 13:00 در برابر سفارت ايران Elfviksvägen 76, Lidingö

درهمین رابطه وجهت اطلاع رسانی روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر ساعت۱۶ پیکتی در میدان سرگل استکهلم برگزار میشود.

زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران، استکهلم.۲۳ نوامبر

kotakt telefon nr. 072 837 94 51

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است