درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مقالات

درباره بوروکراسی ‏

ارنست مندل

درآمدی به نخستین مجلد سرمایه کارل مارکس ‏

ارنست مندل

در دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی

ارنست مندل

چگونه مارکس بی معنا می‌شود؟

ارنست مندل

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم

محمد قراگوزلو

یاد باد!ـ

سخنی کوتاه به بهانه سالگرد قیام مردمی سال 57 در ایران

اردشیر نصراله بیگی

گزارشی از وضعیت فروشندگان پوشاک تهران و حومه

کمیته هماهنگی

به مناسبت سالروز دومین اعتصاب سندیکای کارگران شرکت واحد  

داوود رضوی

مصاحبه: مروری برتجربیات کارگران شرکت چینی سازی گیلان

کمیته هماهنگی  

از کاپیتال بیاموزیم  (بخش دوم و سوم)ـ

سهراب . ن

بحثی پیرامون دستمزدهای سال 1390 و پاسخ طبقه کارگر

فرهاد شعبانی

تونس راه نشان داد!ـ

اسد نودینیان

جنبش کارگری ایران: وضعیت کلی و گرایش های رایج (بخش پنجم)ـ

جمعی از فعالین کارگری (جافک)ـ

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم

آ 1ـ هایک در تهران

محمد قراگوزلو

الجزایر ، اعتراض توده های ناراضی و چشم انداز

سیمای سوسیالیسم

در حاشیه ی یک اشتباه

جمعی از اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"ـ

جنبش کارگری ایران: وضعیت کلی و گرایش های رایج (بخش چهارم)ـ

جمعی از فعالین کارگری (جافک)ـ

جوانان غزه و مانیفست تغییر وضع موجود

فعالین جنبش لغو کار مزدی

از کاپیتال بیاموزیم

سهراب . ن

از سلاح انتقاد ، تا نقد مسلح

ناصر پایدار

حقوق های معوقه کارگران ، چالشی در مقابل سرمایه داران

شاپور احسانی راد

روزی روزگاری دولت حامی! ترجمه ی دروغ های واقعی صندوق بین المللی پول

محمد قراگوزلو

مروری مختصر بر وضعیت طبقه کارگر ایران و مواضع ما

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

جنبش کارگری ایران، وضعیت کلی و گرایش های رایج (بخش سوم)ـ

جمعی از فعالین کارگری (جافک)ـ

تاملی بر رویدادها و حواشی سندیکا

علی اکبر پیرهادی ، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد

بازنگری بر متشکل شدن (1) ـ

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

جنبش مستقل کارگری و راست جدید

امیر پیام

جنبش کارگری ایران: وضعیت کلی و گرایش های رایج (بخش دوم)ـ

جمعی از فعالین کارگری (جافک)ـ

کارگران کشاورزی ایران

فریبرز رئیس دانا

در دفاع از "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "ـ

کارگر اخراجی ، بهزاد سهرابی

روند معکوس آب و برق رایگان

محمد قراگوزلو

در آنسوی چراغانی ایام کریسمس

فرهاد شعبانی

احمدی نژاد و برگ بازی "هدفمند کردن یارانه ها"ـ

فعالین جنبش لغو کارمزدی

بازگشت به سیاست های ارتجاعی و شکست خورده نشانه افلاس است

مصاحبه نشریه اکتبر با حسین مراد بیگی ـ حمه سور

جنبش کارگری ایران : وضعیت کلی و گرایش های رایج

جمعی از فعالین کارگری (جافک)ـ

فریادی پرگلو برای آزادی کارگران زندانی در 18 دسامبر

فرهاد شعبانی

نقش سندیکاها در شکست مبارزه طبقاتی در فرانسه

احمد بخردطبع

یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی

رضا رخشان

درباره لزوم الغای مجازات مرگ

شهزاد سرمدی

صمد و زنده باد  سوسیالیزم

خسرو بوکانی

مصاحبه نشریه اکتبر با دیبا علیخانی در مورد کشتار 12 هزار زن در کردستان عراق
آیا جنبش رادیکال کارگری میتواند با معیارهای بورژوازی به پیش رود؟

ژیان سبحانی

درباره 16 آذر ، روز دانشجو

جمعی از فعالین کارگری (جافک)ـ

اتحادیه گرایی کلاسیک 1

محمد قراگوزلو

آنها از پا نمی نشینند

نگاهی به مبارزه اجتماعی اخیر بر سر بازنشستگی در فرانسه

سودابه مهاجر

آذر ماجدی و "منتقدین کمونیست"ـ

(توضیح یک واقعیت)

ثریا مرادی

جنبش 88 ایران

رهبری، رهائی، رهائی از رهبری؟

(بخش دوم و سوم)

شهاب برهان

از میدان "ناسیون" پاریس تا مقابل مجلس شورای اسلامی

جمعی از فعالین کارگری

خانه کارگر تهدیدی دایمی علیه جنبش کارگری : غفلت جایز نیست

امیر پیام

عبدالکریم سروش ، بدون رتوش!ـ

فرامرز شیراوند

گزارش و تجربه یک مبارزه دسته جمعی کارگری

حمید قربانی

بنیاد گرایی اسلامی در کردستان

سیف خدایاری

ناسیونالیست های کرد در صف پذیرش جمهوری اسلامی

مظفر محمدی

نمونه ای از یک مشکل اساسی جنبش ما ـ پیرامون نوشته آیت نیافر

بهمن فیروز

کور رنگی تاریخی!ـ

(نقدی بر نظرات محمد قراگوزلو)

جهان

نئوکان ها نرفته ؛ برگشتند

محمد قراگوزلو

قطع یارانه ها ، تحمیل فقر و فلاکت بر مردم

آیت نیافر

جایی که منافع طبقه کارگر رنگ می بازد

آیت نیافر

قانون حمایت از کارگران در سوئد

ترجمه : فرهاد شعبانی

دموکراسی کارگری آلترناتیو دموکراسی بورژوایی سبز سکولار

محمد قراگوزلو

ششمین نمایشگاه کتاب در کرمانشاه دایر گردید

م . بید سرخی

دموکراسی فحشاء کودکان و زندان های خصوصی روسای احزاب

فعالین جنبش لغو کارمزدی

اقتصاد بازاری موسوی

چشم زدی به عملکرد و مواضع اقتصادی موسوی

محمد قراگوزلو

درباره مارکسیسم و رویارویی علم و خرافه

جمعی از فعالین کارگری

متشکل شدن کارگران اخراجی و بیکار شده، گامی در جهت وحدت آفرینی جنبش کارگری....ـ

امیر جواهری لنگرودی

انان که باد کاشتند ، طوفان درو خواهند کرد

گزارش جنبش اعتصابی اخیر در فرانسه

مهشید مجاوریان

شارل فولار؛ کارگر مبارز صنعت نفت فرانسه

شهزاد سرمدی

پشت راسیسم، سرمایه قرار گرفته است

حمید قربانی

این بار نوبت ما خواهد رسید

بهزاد سهرابی

لنین و بلشویکها و انقلاب اکتبر

بخش دوم

رحمت خوشکدامن

جنبش ٨ ٨ ایران، رهبری، رهائی، رهائی از رهبری؟« خود- رهبری» ( بخش اول )

شهاب برهان

مبارزه طبقاتی در فرانسه و وظایف کمونیستهای انقلابی

ف . فرخی

لنین و بلشویکها و انقلاب اکتبر (از انقلاب اکتبر بیاموزیم!)ـ

رحمت خوشکدامن

تجلیل از مبارزات آگاهانه و متحد کارگران فرانسه

محمود صالحی

مصاحبه با محمود صالحی در رابطه با کمپین یک میلیون امضاء
مقاومت سراسری کارگران فرانسه در برابر لایحه ضد کارگری اصلاح قانون بازنشستگی ....ـ
اعتصاب گسترده کارگران در فرانسه

سیمای سوسیالیسم

تحلیلی کوتاه از وضعیت کنونی کارگران

جهانگیر محمود ویسی

مرگ بی صدای کارتون خواب ها

بهروز سورن

نقش اتحادیه های کارگری در مبارزه طبقاتی فراگیر پرولتاریا

آ ـ لازوسکی

برگردان: ستار رحمانی

یک تجربه کارگری

محمود صالحی

مقدمه ای بر دو کمپین و یک اعتصاب کارگری

حمید قربانی

شعار "دمکراسی برای عموم"، تخیل ـ سازش طبقاتی

بهروز شادیمقدم

در دفاع از "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری"  قسمت اول  محمد رضا چالشگر

برنامه و رابطه اش با عمل (2 )  (در نقد نظر رفیق روزبه) 

رحمت خوشکدامن

کودکان و دنیای وارونه

شاهو نعمتی

چرا 8 مارس ؟

حمید قربانی

اعتلای انقلابی و مبارزه طبقاتی

محمد حسین

عذر بدتر از گناه

 نگاهی پیرامون توضیحات سایت اتحاد کارگری در جواب نوشته رفیق ب ـ شادیمقدم

        بنفشه کمالی

اعتصاب بر سر سختی سرمایه داران چیره شد

تفسیر و ترجمه از حمید قربانی

رویارویی اسلام سیاسی و جنبش زنان در ایران

پارسا نیک جو

چرا علیه مذهب ؟!

شاهو نعمتی

نظام مزدی  

از فریدریش انگلس

ترجمه : فرهاد نیکو

نقش پرولتاریا‎ ‎‎

ارنست مندل

نگاهی به جایگاه چرائی 10 خواست اعلام شده از جانب حزب کمونیست کارگری ایران

حمید قربانی

در راستا و تائید نوشته رفیق بهروز شادیمقدم: آزادی بیان به سبک سایت اتحاد کارگری

بنفشه کمالی 

اخراج و زندان پایان کار نیست

رضا رخشان

دولت کارگری یا دولت ایدئولوژیک

رحمت خوشکدامن  

دولت مورد نظر رفیق خوشکدامن دولت کارگری نیست.

بهروز شادیمقدم

نقد سوسیال- لیبرالیسم مرتضی محیط

(بخش اول)

موسی فرهمند

پیروزی در گرو به میدان آمدن طبقه ی کارگر است

پارسا نیک جو

جای یدالله، فولاد آبدیده سرزمین داغ خوزستان ‏خالی است

فرهاد شعبانی ‏‏

روزگار آشنائی،که خواهد آمد‏ ‏‎

بنفشه کمالی‏

كارگران، كجای این جنبش ایستاده‌اند؟ ‏‎

عليرضا خباز

شبحی بر فراز اروپا

 اسطوره نوپای اسلام کشورگشا

پاتریک هانی و سمیر امغار

قابل توجه کارگران پناهنده و مهاجر در سوئد

فرهاد شعبانی ‏‏

لنین تجسم ِبرجستۀ انسانیت وانقلاب ‏‎

بهروز شادی مقدم‏

آیا اتحادیه‌های کارگری با نظام سرمایه‌داری ‌سازگارند؟‎

ارنست مندل

چشمانِ ماهی

مویه با مادران عزادار لاله کار‏

ترانه سرودی از حسن حسام‏

زمین لرزه در هائیتی بیش از صد هزار قربانی گرفت‏

حمید قربانی

خطرات حرفه ای قدرت

کریستیان راکفسکی

آزمونی دیگر‏

یوسف اردلان‏

كارت تبريك سال نو؟ ۲۰۰۹ سالى ممتاز بود "

تراب حق شناس

در مصاف با فرومایگان پلید سرمایه‏

احمد بخردطبع‏

الوداع با "آیت خدا"‏

یوسف اردلان‏

برای جبران شکست، جیره خواران را به خیابانها ریختند

فرهاد شعباني

کارگران، همه جا ناچاراز مبارزه اند‏

حمید قربانی

الفبای مارکسیسم: از جامعه طبقاتی تا کمونیسم

ارنست مندل

ثبت شکل توده‌ای مبارزه علیه اعدام، بنام مردم مبارز سیرجان

عطا خلقي

حاشیه ای بر تأسف عمیق شالگونی برای مرگ « فقیه عالیقدر شیعه»!

اميد زارعيان

برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی، احمدی‌نژاد را بستری کنید

فرهاد شعباني

"اَه"،ازدست التقاط فکری

بهروز شاديمقدم

از يک مناسبت تا مناسبت بعدي  اعتصاب، شکل کارساز مبارزه

عطا خلقي

مدعیان دمکراسی

شعري از ريما فردوس

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی

(بخش چهارم)بورس چیست؟

جمعي از فعالين کارگري

قابل توجه کارگران پناهنده و مهاجر در سوئد

فرهاد شعباني

شماره اول نشريه جهان نوين منتشر شد

ويژه 16 آذر

تشکل مستقل کارگری و استقلال مالی

سیامک مؤیدزاده

كارگران و جمهوری اسلامی

و

زنده باد رادیكالیزه شدن جنبش كارگری

ناصر اصغري

 

چرا طرح تحول اقتصادی با این سرعت تصویب شد

عليرضا ثقفي

باز هم در باره شعار حکومت انسانی

رحمت خوشکدامن

گام به گام به سوی جهان چند قطبی

آلن گرش

ترجمه: بهروز عارفي

وقتی که فوکو از "نو فیلسوف‌ها" حمایت میکرد

برگردان: آزيتا نيکنام

ضرورت برپایی صندوق های همبستگی مالی کارگران!

عطا خلقي

انقلاب سوسیالیستی،حکومت کارگری(دیکتاتوری پرولتاریا)

بنفشه کمالي

توطئه اخراج کارگران دربند نیشکر هفت تپه، محکوم است

عطا خلقي

اسطوره ی انسان بی طبقه در جامعه ی طبقاتی

پارسا نيکجو

ماهیت طبقاتی جنبش اجتماعی جاری

محمد قراگوزلو

محمد صالحی پدر محمود صالحی عزيز درگذشت، يادش گرامی باد

محمد محمدي

کدام حرکت، کدام جنبش

عمر مينايي

پرستاران 

ناصر آغاجري

حذف يارانه‌ها؛ برابری اجتماعی يا خانه‌خرابی عمومی

احسان صفار

 

مسائلی ساده در باب شوراهای صنفی

سروش سميعي

بر ما چه گذشت!؟ تاریخ کوتاهی از زایش چپ دانشجویی

محسن مومني

مصائب زندگی یکی از کارگران اخراجی شرکت ریسندگی پرریس سنندج

شريف ساعدپناه

اخلاق از منظر ماركسيسم-لنينيسم (كمونيزم علمي)

حسن معارفي‌پور

در باره شعار جمهوری انسانی

رحمت خوشکدامن

سرمقاله پرسه شمار1 - نشریه دانشجویی دانشگاه تهران

مدير مسئول: شاهين شهرو

برای دومین بار طی یک هفته سیاستهای ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی در سوئد محکوم و آزادی کارگران زندانی خواسته شد

فرهاد شعباني

جز اتحاد و تشکل راهی نیست

رضا رخشان

مبارزه برای آزادی رهبران و فعالان کارگری ،   منع پیگرد دیگر کارگران، یک ضرورت طبقاتی است!

عطا خلقي

آگاهي طبقاتي و طبقه کارگري

رحمت خوشکدامن

نظريه لنينيستي سازمان دهي و ربط امروزي آن به برري انکشاف آگاهي طبقاتي نزد طبقه کارگر

ارنست مندل

خرافه مذهب و مواد مخدر«دو افیون» در خدمت سرمایه

عطا خلقي

چرا باید بنویسم انسانی ولی بخوانیم سوسیالیستی؟

پارسا نيکجو

یاد تو باردگر پروازیست براوج سرود

بنفشه کمالي

دیوارهای زندان را یارای تجربه مبارزاتی و اتحاد كارگران نیست

ناصر اصغري

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی

بخش سوم (سازمان تجارت جهانی)

جمعي از فعالين کارگري

 به مادران

بنفشه کمالي

شانزده آذڕ، روز دانشجو، روز اعتراض بر علیه استبداد، روز...1

رحمت خوشکدامن

«نه» به خشونت «نه» به اعدام

فرزاد کمانگر

زندان یک میدان دیگر مبارزه

نجيبه صالحزاده و محمود صالحي

در دفاع از رویکرد لنینی و در نقد "چرا منشور مطالبات پایه ای طبقۀ کارگر؟" نوشتۀ آقای محسن حکیمی

ف.فرخي

وحشت حامیان سر مایه و عاجل ترین وظائف کارگری!

بهزاد سهرابي

سازماندهی صندوق تعاون کارگری در مراکز کاری

يداله خسرو شاهي

اعتصاب کارگران خباز سنندج، یک الگوی پیشرو و موفق

عطا خلقي

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی صندوق بین المللی پول

جمعي از فعالين کارگري

فریاد(برای احسان که به خاطر عقاید انسانی خود به دست جانیان رژیم جمهوری اسلامی ددمنشانه اعدام شد)م

بنفشه کمالي

نظريه مارکسي درباره مذهب

رحمت خوشکدامن

سپاه، طبقه‌ی کارگر، آینده

فريدون ناظري

در هر مدرسه یک آخوندک

عطا خلقي

فعالین کارگری و بحران انقلابی

لنا

مبارزه علیه حذف سوبسیدها، کارزاری توده ای می خواهد

عطا خلقي

برنامه و اساسنامه انجمن اجتماعی کارگران افغانستان

نشریه کارگر، انجمن اجتماعی کارگران افغانستان، شماره سوم

لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" و تاثیر آن بر زندگی کارگران

کميته هماهنگي براي کمک

اطلاعیه در مورد مطلب مندرج در وبلاگ سندیکای کارگران هفت تپه

علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي هفت تپه

از خود بیگانگی و طبقه کارگر

رحمت خوشکدامن

آیا به‌راستی امریکا دشمن مردم ایران است؟

محمد قراگوزلو

سیزده آبان ما: نماد آگاهی است! پرچم آزادی است!

جمعي از فعالين کارگري

ده روزي که دنيا را لرزاند

جان ريد

دزدیدن آب و خاک و هویت فلسطینی ها مجازات ندارد، پاداش دارد

تراب حق‌شناس

صدا با سکوت آشتی نمی کند

مصاحبه بهزاد سهرابي با محمود صالحي

محاكمه فعالان كارگری شروع شده وباسرعت پیش می رود

سروش هاتف

روزگار غریبی است نازنین

درراستای نوشتۀ افشاگرانه رفقای کمیتۀ دانشجوئی بلژیک

بنفشه کمالي

كارگران و معضل تشكل

ناصر اصغري

کارگر ايراني نه نانش تامين است نه جانش در امان است

عطا خلقي

سرمایه و خودکشی نیروهای کار در فرانسه

احمد بخرد طبع

تهاجم به معیشت طبقه کارگر

مرتضی ک

نگاهی به امپریالیزم و بررسی نظریات برخی از صاحبنظران در این زمینه

حسن معارفي‌پور

انقلاب اکتبر،مواضع کمونیستی در قبال آن و موضع سوسیالیزم بورژوایی

حسن معارفي‌پور

از اقدام کارگران خباز سنندج حمایت کنیم

عطا خلقي

چرا اين بحران اقتصادي را پاياني نيست؟

لورنت کارننير

 

سازمان ملل متحد: نهادی ناگزیر

روموآلد سیورا

دوئل پکن و واشنگتن در گردهم آئي سران گروه بيست

مارتين بولارد

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی

جمعي از فعالين کارگري

غم درون

برای سهیلا قدیری که تراژدیِ زندگی و اعدام او سند گویائی بر علیه قوانین ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی میباشند.

بنفشه کمالي

ه براي سهيلا، بي پناه ترين ايراني فرزانه روستايي

ه عروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران  البرز دماوندي

ه زنان شجاع ایران در بطن خیزش بزرگ اخیر  اتحاد زنان آزاديخواه

ه سرمایه و کار کودکان - زندگی لویس هاینه   هنر و ادبیات افق روشن

ه معرفی بولتن جدید نزدیک به جنبش زاپاتیستی  تراب حق‌شناس

ه درباره اعتصاب  لنين

ه آیا طرح ایده ی تیرباران و اعدام متعلق به مارکسیسم است؟  پارسا نيک‌جو

ه پارادوکس سازشکاری، نقشه های ناشدنی آقای موسوی  ایرج آذرین

ه امروز ذلت در خارج، فردا ذلت در داخل  رضا مقدم

ه کارگران و «لایحه هدفمندکردن یارانه ها»  کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

ه نتیجه حاکمیت سرمایه داری بر جهان یک میلیارد انسان گرسنه‌اند  دانشجويان سوسياليست

ه انقلاب اکتبر تجلی اراده پرولتاریای آگاه بنفشه کمالی

ه آیا اعدام شکلی از مبارزه ی سوسیالیستی است؟ پارسا نیک جو

ه اصلاحیه قانون کار»، یک سند ضد کارگری است! عطآ خلقی

ه مارکسیسم و اعدام بهروز شادیمقدم

ه یک مشاهده، یک مشاجره کمیته دانشجویی بلژیک

ه موقعیت طبقه کارگر و وظایف ما  وفا قادری

ه حقايق ساده­ی سوسياليستی دانشجويان سوسياليت

ه شگفتی "کار", تقدیم به کارگران پروژه ، کارگران روز مزد فصلی و همه ی کارگران آواره شهر و روستا خیراله حسنوند

ه موج اصلاح طلبی واپورتونیسم چپ بهروز شادیمقدم

ه گسترش اشکال رادیکال مبارزه حول دستمزدهای معوقه فرشید شکری

ه اظهارات بیشرمانۀ ابراهیم نبوی، این سخنگوی ارتجاع اسلامی بنفشه کمالي

ه موج سوم بحران اقتصادی؛ بیکارسازی محمد قراگوزلو

ه مصاحبه "مجله آرش" با بهروز فراهانی در رابطه با جنبش کارگری ایران

ه متن سخنرانی شهاب برهان در مراسم بیست و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

ه سلسله بحثهایی پیرامون ماهیت ضد کارگری قانون کار موجود، اعتصاب حق مسلم ماست شاپور احسانی راد

ه سرمایه های ایرانی در یک کارخانه هسته ای فرانسه-ژان فرانسوا ژولیار- ترجمه: بهروز عارفی

ه درک کژدیسه از سرمایه داری، نقدی بر یادداشت هایی برای راهبرد سوسیالیستی پارسا نيک‌جو

ه یادداشت هایی برای یک راهبرد سوسیالیستی  ن. سپهری از رزا

ه  گاهنامه کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

ه مصاحبه با یکی از کارگران پروژه‌ی بازسازی هتل آزادی تهران کانون مدافعان حقوق کارگر

ه آيا امروز طبقۀ کارگر آماده سرنگونی رژیم است؟ مازيار رازي

ه ما و جافک (جمعی از فعالین کارگری)پاسخ هیئت تحریریه "بسوی انقلاب" به نامه انتقادی جمعی از فعالین کارگری

ه نامه انتقادی به هیئت تحریریه "بسوی انقلاب"  جمعی از فعالین کارگری

ه شعارهای مشترک؛ از کارگاه تا کوچه و خیابان احسان کاوه

ه درس هایی از مبارزه کارگران غرب بافت کرمانشاه کمیته هماهنگی برای کمک

ه زنان :کاست ، طبقه یا جنس استثمار شده  ایولین رید-1970 برگردان:بهمن قهرمانی

ه مصاحبه نشریه آرش با ناصر پایدار 

ه گفتگویی نشریه آرش با یداله خسروشاهی - کارگران و موقعیت حساس کنونی 

ه مصاحبه مجله آرش با حشمت محسنی

ه ضرورت حزب پیشروکمونیستی درمبارزۀطبقاتی بنفشه کمالی

ه اراذل را بیرون بریزیم , رزش کم نظیر افشاگری های درونی رژیم تراب حق شناس

ه تاریخچه شوراهای شهرومحلات درسنندج  فه‌تی کلاه‌قوچی

ه دو انحراف درجنبش  محمد حسین

ه آمریکا- حقوق بشر و 64 مجمع عمومی سازمان ملل م.راد

ه از پاداش اوپک تا اوضاع جاری و چگونگی شکل گیری اوپک جمعی از فعالین کارگری

ه سلسله بحثهایی پیرامون ماهیت ضد کارگری قانون کار - نگاهی به قراردادهای کار در قانون کار جمهوری اسلامی جعفر عظیم‌زاده

ه جشن اومانیته یکی از بزرگترین جشن ھای سیاسی اروپا فعالین سازمان زنان ھشت مارس– پاریس

ه از اول ماه مه امسال چه می توان آموخت؟ مازيار رازي

 

ه نگاهی به اعتصابات عمدۀ کارگری ایران از یکصد سال گذشته تاکنون آرمان پويان

ه یازده سپتامبر و نظم نوین امپریالیستی ايرج آذرين

ه خاوران پايان راه نيست دانشجويان سوسياليست

ه کندو کاوی در رابطه با یک فاجعه آفریده ناتو حميد قرباني

 

 

ه انقلاب اَتی ایران جنسیت نمیشناسد بنفشه کمالي

ه وجه اشتراک ِنظرات ومواضع"ناسیونال سوسیالیسم"ها و نادر احمدی بهروز شاديمقدم

ه سلسله بحثهایی پیرامون ماهیت ضد کارگری قانون کار پروين محمدي

ه تعیین و افزایش دستمزدها وپرداخت بموقع آنها، عرصه مهمی از مبارزه کارگران عطا خلقي

ه بیکاری و بیکارسازیها در کشور فرشيد شکري

ه طرح مطالبات و درخواست های کارگری قديري

ه نامه انتقادی به هیئت تحریریه "بسوی انقلاب"جمعي از فعالين کارگري

ه علوم انسانی در بیداد گاه ولی امر جلادان نيما طاهري

ه سناریوی سرکوب تشکل های کارگری مستقل و تشکلهای مردمی در دادگاه انقلاب

ه نبردهای هژمونیک پارسا نيک جو

ه رهایی در گرو هژمونی طبقه‌ی کارگر است!پارسا نيک جو

ه خبرنامه ندا، ویژه جنبش کارگری

ه خبر نامه کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

ه کارگران خباز مشمول کدام قانون هستند؟!گفتگوي بهزاد سهرابي با محمود صالحيم

ه فصل نامه سامان نو شماره هشتم و نهم

ه کارگران در صحنه انددیدگاه یکی از فعالین کارگری

ه در هیاهوی "جنبش سبز" صدای مبارزات کارگران شنیده نشدموسي فرهمند

ه سهم شرکت های چینی در استثمار وحشیانه نیروی کار در ایران حسين غلامي

ه در آستانه ( تقدیم به رفقای در بند، فعالین کارگری، پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی)منفيسه ناصری –نسترن

ه زنانی که قرار است وزرای کابینه احمدی نژاد شوند.بنفشه کمالی

ه نگاهی به خیزش مردمی درایران پس از نمایش انتخاباتیکمیته هبستگی با کارگران ایران-استرالیا

ه کارگران در صحنه اند، غایب بزرگ طبقه ی کارگر است پارسا نیک‌جو

ه اتیکومبارزۀ طبقاتی بنفشه کمالی

ه روز شمار تاريخ ويژهاعتراضات و مسائل كارگري در سال  ۱۳۸۸ نسان نودینیان

ه برگي از تاريخ جنبش کارگري: پرريس سنندج 1385 خسرو غلامي-بهزاد سهرابي

ه من کافرم حسن حسام

ه وحدت و آگاهی طبقه‌ کارگر در کردستان عراق، در گرو کدام مسئله‌ است؟ مظفر

ه پيدايش و تخريب سرمايه در ايران (قرن نوزده) 1احمد بخرد طبع

ه از سعید رستمی کارگر افغانی حمایت کنیم محمد اشرافي

بازگشت به صفحه اول

 مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است